Logo Zakontraktuj Swój Biznes

Czy milczenie jest zgodą i brak odpowiedzi prowadzi do zawarcia umowy?

 • Czy brak odpowiedzi prowadzi automatycznie do zawarcia umowy?
 • Kiedy milczenie jest ryzykowne i trzeba szybko odpowiedzieć?
 • Co to są stałe stosunki gospodarcze?
  • Jakie klauzule warto wprowadzać do umów o współpracy, ramowych, franszyzy lub podobnych?

  Nieraz w biznesie pojawia się sytuacja, gdy kontrahent próbuje wywrzeć na nas presję, pisząc że brak odpowiedzi na jego komunikację w określonym czasie – oznacza, że wyraziliśmy zgodę i kontrakt jest zawarty. Taka sytuacja sprawia, że nie czujemy się komfortowo, szczególnie gdy mail lub list otwarty został zbyt późno – a propozycja jest absolutnie nieakceptowalna.

  Co można wtedy zrobić?

  Na pewno nie warto poddawać się automatycznie takiemu naciskowi. Jest to bardziej biznesowa presja niż sytuacja wywołująca dla nas skutki prawne – bo w prawie kontraktowym przyjmujemy, że milczenie… oznacza brak zgody.

  Milczenie oznacza brak zgody.

  Choć ogólna reguła nas chroni, to jednak pojawią się wyjątki, gdy:

  • przepis mówi, że brak reakcji oznacza akceptację,
  • strony ustaliły takie rozwiązanie lub
  • wynika ono ze zwyczaju.

  Takim koronnym kodeksowym wyjątkiem jest art. 68 (2) Kodeksu cywilnego, który mówi:

  Gdy przedsiębiorca (w ramach prowadzonego przez siebie biznesu) otrzymał ofertę od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych to – gdy milczy i niezwłocznie nie odpowie – de facto ofertę przyjmuje.

  I oczywiście pojawia się pytanie: jak rozumieć kodeksowe: „pozostawanie w stałych stosunkach gospodarczych”? Czy klient, który kupuje towar od czasu do czasu, jest z nami w stałej biznesowej relacji?

   „Stałe stosunki gospodarcze” to sytuacje, gdy kontrahentów łączą trwałe i aktywne więzi. Na przykład prowadzą ze sobą biznes na podstawie umowy o współpracy czy ramowego kontraktu albo gdy kontrahentów łączy umowa franszyzy. Przy czym liczy się sytuacja faktyczna. Nie ma znaczenia, czy kontrakt został formalnie zawarty na piśmie. A zatem tę zasadę stosujemy też do tych biznesowych relacji, w których współpracujemy z klientem bez pisemnej umowy. Natomiast incydentalne kontrakty (zawierane co jakiś czas), nie mieszczą się w pojęciu „stałych stosunków” i nie dają podstaw do milczącego przyjęcia oferty.

  Liczy się sytuacja faktyczna, a nie zawarcie pisemnej umowy.

  Nie mam wątpliwości, że kodeksowy wyjątek wprowadza ryzyko dla biznesu. Niebezpieczeństwo, że przedsiębiorca na czas nie odpowie i mimowolnie zawrze niekorzystny kontrakt. To ryzyko jest realne szczególnie w tych biznesach, które opierają się na zamówieniach na masową skalę – dlatego warto je oszacować i pomyśleć, czy chcemy coś z nim zrobić.

  Na szczęście prawo nie uznaje zasady milczącego przyjęcia oferty za uregulowanie bezwzględne – dotyka przedsiębiorców tylko wtedy, gdy na to pozwolą – bo można umówić się, że ta reguła nie obowiązuje. Dlatego taki zapis zawsze warto rozważyć, gdy negocjujemy umowę ramową, o współpracy, franszyzową czy o podobnym charakterze.

  Jak taka klauzula może wyglądać?

  Wystarczy napisać, że do zawieranej umowy nie stosuje się art. 68 (2) Kodeksu cywilnego.

  Data publikacji: 10 marca 2023 rok

  Autor: Małgorzata Fitrzyk-Barral

  Na maszynie do pisania powstaje nowy artykuł o zawieraniu umów
  Umowy w praktyce, czyli kontraktowe „ABC” [M. Prawelska]

  Jeżeli moje podcasty oraz artykuły blogowe Ci się podobają i szukasz narzędzia LegalTech, z którym możesz samodzielnie pracować nad swoimi umowami — to zapraszam Cię do wypróbowania Wspornika Kontraktowego.