[++] Aneksowanie umowy

[++] Aneksowanie umowy

  • W jaki sposób dokonać zmiany kontraktu, czyli: kiedy, kto, jak, w jakiej formie i z jakimi ryzykami może to zrobić
  • W jakiej sytuacji warto zrezygnować z aneksu i zawrzeć nową umowę
Aneks
Aneks

Zawierając umowę, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, które pojawią się w procesie jej realizacji. Negocjując transakcję, adresujemy klauzulami umownymi proces wykonania kontraktu i problemy, których kiedyś doświadczyliśmy lub które mogą powstać. Ale życie jest bogatsze od naszej wyobraźni. Nie ma możliwości zabezpieczenia się przed wszystkim, co może się wydarzyć. W związku z tym w trakcie realizacji kontraktu powinieneś reagować na bieżąco i odzwierciedlać w umowie aktualną sytuację. To znaczy wskazać, jak postanowiłeś z Twoim kontrahentem dostosować do niej ustalenia kontraktowe lub rozwiązać dany problem. Nie zostawiaj modyfikacji transakcji na później, bo druga strona może zmienić zdanie i zakwestionować dokonane ustalenia. Zapewne odmówi wtedy potwierdzenia uzgodnień poczynionych w przeszłości.

Aneksowanie umowy nie jest procesem bardzo skomplikowanym, a zmianę kontraktu można skonstruować na kilka sposobów. Możesz skorzystać z rozwiązań prostszych, mniej pracochłonnych, ale ryzykowniejszych, albo poświęcić trochę czasu na przygotowanie aneksu i precyzyjnie sformułować skutki modyfikacji kontraktu. W tej sekcji przedstawiam 4 rozwiązania, które możesz wykorzystać w procesie renegocjacji. Warto, abyś sięgnął po sposób, który będzie dla Ciebie w danej sytuacji optymalny, tj. sprawdzi się najlepiej w uwarunkowaniach biznesowych, w jakich negocjujesz swój aneks.

Spis podsekcji

  • Moment aneksowania kontraktu
  • Osoby uprawnione do zmiany umowy
  • Sposób modyfikacji kontraktu
  • Forma zmiany
  • Ryzyka w procesie modyfikacji umowy
  • Aneks vs. nowa umowa