Zwolnienie z odpowiedzialności

Zwolnienie z odpowiedzialności

  • Czym jest zwolnienie z odpowiedzialności
  • Kiedy warto je stosować i jakie są jego konsekwencje
  • Jak ten mechanizm zidentyfikować lub wprowadzić do umowy
  • Co warto zrobić, aby się przed nim zabezpieczyć

Niekiedy w relacjach biznesowych powstają sytuacje, w których jednej stronie grozi niebezpieczeństwo pojawienia się roszczeń ze strony innego podmiotu, a z pewnych powodów jej kontrahent jest gotowy zagwarantować, że roszczenia te jednak nie zmaterializują się lub nie będą dochodzone. W takim wypadku strony mogą sięgnąć (i w praktyce często to robią) po kontraktową konstrukcję zwaną potocznie „zwolnieniem z odpowiedzialności” (a w języku prawniczym „zwolnieniem z obowiązku świadczenia”). Jest ona bardzo pożądanym, acz niebezpiecznym narzędziem, dlatego warto, abyś rozumiał, w jakiej sytuacji i w jaki sposób możesz z niego skorzystać. A także byś potrafił identyfikować je w umowie i wiedział, co możesz zrobić, aby się przed nim chronić. Punktem wyjścia jest jednak zrozumienie struktury tego mechanizmu, dlatego przedstawię Ci go na dwóch praktycznych przykładach.

Zwolnienie z odpowiedzialności
Zwolnienie z odpowiedzialności

Spis podsekcji

  • Cel zwolnienia z odpowiedzialności
  • Konsekwencje zwolnienia z odpowiedzialności
  • Identyfikacja klauzuli zwolnienia z odpowiedzialności