[++] Poufność

[++] Poufność

 • Kiedy warto wykorzystać klauzulę o poufności
 • Jak ją napisać i negocjować
 • Co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa
 • Czego informacje poufne nie powinny obejmować
 • Jak zadbać, aby poufność nie przeszkadzała w wykonaniu umowy
 • Czy powinieneś zgodzić się na zwrot lub zniszczenie informacji poufnych
 • Jaki okres poufności uzgodnić
 • Jakiego ograniczenia odpowiedzialności nie powinieneś akceptować
 • Jakie mogą być skutki naruszenia tajemnicy i jak ograniczyć ryzyka z tym związane
Informacje poufne
Informacje poufne

Przedsiębiorcy stają się coraz bardziej świadomi potrzeby ochrony informacji, które mają dla nich gospodarcze znaczenie. Dotyczy to w szczególności danych, które dają im przewagę nad konkurencją, budują wartość biznesu lub których ujawnienie mogłoby wyrządzić im szkodę. W praktyce o tym, co chroni przedsiębiorca, decyduje on sam poprzez sposób, w jaki prowadzi swoją działalność. To znaczy: jak dba o poufność ważnych informacji na różnych płaszczyznach swojej aktywności gospodarczej. Oznacza to, że prowadząc swój biznes, musisz wiedzieć: co, kiedy, w jaki sposób i w jakim zakresie powinieneś chronić w Twoich kontraktach.

Spis podsekcji

 • Kontraktowa ochrona informacji
 • Potrzeba ochrony informacji
 • Jednostronna i dwustronna ochrona
 • Definicja informacji poufnych
 • Katalog wyłączeń
 • Ochrona informacji osób trzecich
 • Udostępnianie danych innym podmiotom
 • Środki ochrony informacji
 • Niszczenie i zwrot informacji
 • Okres obowiązywania tajemnicy
 • 9 sposobów na ograniczenie ryzyka z tytułu naruszenia poufności