[++] Poufność

[++] Poufność

 • Kiedy warto pomyśleć o poufności
 • Jak poufność zapisać i negocjować
 • Co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa
 • Jak zdefiniować informacje poufne
 • Czego poufność nie powinna obejmowaćkatalog wyłączeń
 • Na jaki poziom zabezpieczeń się godzić
 • Jak zadbać, aby poufność nie przeszkadzała w wykonaniu umowy
 • Czy zapisywać zwrot lub zniszczenie informacji poufnych
 • Jaki okres poufności uzgodnić
 • Którego ograniczenia odpowiedzialności nie akceptować
 • Jak ograniczyć ryzyko naruszenia poufności – 9 sposobów
 • Jakie problemy generuje praktyka kontraktowa
Informacje poufne
Informacje poufne

Przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi potrzeby ochrony informacji, które mają dla nich gospodarcze znaczenie. Dotyczy to w szczególności danych, które dają im przewagę nad konkurencją, budują wartość biznesu lub których ujawnienie mogłoby wyrządzić im szkodę. W praktyce o tym, co chroni przedsiębiorca decyduje on sam przez sposób, w jaki prowadzi swoją działalność. Jak dba o poufność ważnych informacji na różnych płaszczyznach swojej aktywności gospodarczej. Dlatego prowadząc biznes lub doradzając przedsiębiorcy, trzeba rozważnie decydować: co, kiedy, w jaki sposób i w jakim zakresie, warto chronić przed ujawnieniem.

Spis podsekcji

 • Kontraktowa ochrona informacji
 • Potrzeba ochrony informacji
 • Jednostronna i dwustronna ochrona
 • Definicja informacji poufnych
 • Katalog wyłączeń
 • Ochrona informacji osób trzecich
 • Udostępnianie danych innym podmiotom
 • Środki ochrony informacji
 • Niszczenie i zwrot informacji
 • Okres obowiązywania tajemnicy
 • 9 sposobów na ograniczenie ryzyka z tytułu naruszenia poufności
 • Problemy - praktyka kontraktowa