[++] Poufność

[++] Poufność

 • Kiedy warto pomyśleć o poufności
 • Jak zapisać i negocjować obowiązek poufności
 • Co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa
 • Jak zdefiniować informacje poufne
 • Jakie problemy generują trójstronne umowy o poufności
 • Czego poufność nie powinna obejmować – katalog wyłączeń
 • O czym pomyśleć udostępniając informacje podmiotom trzecim
 • Na jaki poziom zabezpieczeń się godzić
 • Jak zadbać, aby poufność nie przeszkadzała w wykonaniu umowy
 • Czy negocjować zwrot lub zniszczenie informacji poufnych
 • Jaki okres poufności uzgodnić
 • Którego ograniczenia odpowiedzialności nie akceptować
 • Dlaczego warto pamiętać o relacji umowy o poufności z kontraktem docelowym
 • Jak ograniczyć ryzyko naruszenia poufności – 9 sposobów
 • Jakie problemy generuje praktyka kontraktowa – 12 przykładów
Informacje poufne
Informacje poufne

Przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi potrzeby ochrony informacji, które mają dla nich gospodarcze znaczenie. Dotyczy to w szczególności danych, które dają im przewagę nad konkurencją, budują wartość biznesu lub których ujawnienie mogłoby wyrządzić im szkodę. W praktyce o tym, co chroni przedsiębiorca decyduje on sam przez sposób, w jaki prowadzi swoją działalność, czyli jak dba o poufność ważnych informacji na różnych płaszczyznach swojej aktywności gospodarczej. Dlatego doradzając przedsiębiorcy, trzeba rozważnie decydować: co, kiedy, w jaki sposób i w jakim zakresie, warto chronić przed ujawnieniem.

Niestety, o ile dbałość o ochronę danych biznesowych należy ocenić jako tendencję pozytywną, o tyle kontraktowe zapisy o poufności są niejednokrotnie zbyt rozbudowane i za daleko idące. Zdarza się, że zawierają zobowiązanie, w którym poufnością objęte jest wszystko, co dotyczy strony ujawniającej dane, jej grupy kapitałowej i niezidentyfikowanych w żaden sposób kontrahentów czy doradców. Pojawia się wtedy pytanie o sens i skuteczność zastrzeżenia poufności, które dotyczy wszelkich informacji i danych – bez względu na to, czy: są publicznie dostępne, ich ujawnienie narazi kontrahenta na szkodę, mają jakąkolwiek wartość, dotyczą realizowanej umowy lub czy strona ujawniająca w rzeczywistości je zabezpiecza.

Spis podsekcji

 • Kontraktowa ochrona informacji
 • Potrzeba ochrony informacji
 • Jednostronna i dwustronna ochrona
 • Definicja informacji poufnych
 • Katalog wyłączeń
 • Ochrona informacji osób trzecich
 • Udostępnianie danych innym podmiotom
 • Środki ochrony informacji
 • Niszczenie i zwrot informacji
 • Okres obowiązywania tajemnicy
 • 9 sposobów na ograniczenie ryzyka z tytułu naruszenia poufności
 • Problemy - praktyka kontraktowa