Miejsce realizacji

Miejsce realizacji

 • Dlaczego warto określić miejsce wykonania umowy
 • Co wydarzy się, gdy tego nie zrobisz - świadczenia pieniężne i niepieniężne
 • Kiedy można bez zgody kontrahenta zapłacić przelewem
 • Co jest chwilą zapłaty online
 • Jak wyeliminować ryzyko transferu pieniędzy
 • Czy wskazanie lub zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu
 • Jak zmusić kontrahenta do użycia rachunku z białej listy VAT
 • Kto ponosi ryzyko i koszty dostawy towaru do konsumenta

Klauzula miejsca wykonania umowy to sprawa banalna, nie tylko dla prawnika, ale także dla jego klienta. Niestety bywa, że przedsiębiorcy tę kwestię pomijają, uznając za oczywisty parametr kontraktu. Nie jest to katastrofa, bo wtedy kontrahentów ratują ogólne zasady kodeksowe, jednak problem pojawia się wtedy, gdy rozwiązanie ustawowe nie pokrywa się z planami stron i powstaje spór, na przykład o to:

Wybór miejsca wykonania umowy
Wybór miejsca wykonania umowy
 • kto poniesie koszty transportu do miejsca, które zamawiający planował jako adres dostawy, a które nie jest ustalone w umowie;
 • który kontrahent ponosi ryzyko zniszczenia, utraty lub uszkodzenia towaru do chwili dostawy pod sporny adres;
 • czy wykonawca jest w zwłoce, gdy termin nie został dotrzymany z powodu organizacji dodatkowego transportu.

Podczas negocjacji pojawiają się też kwestie mocno praktyczne, na przykład:

 • w którym momencie następuje zapłata online i co zrobić, gdy Twój klient tego nie akceptuje,
 • kiedy płatność przelewem wymaga zgody drugiej strony lub
 • czy zmiana rachunku bankowego wymusza aneksowanie kontraktu, a jeśli tak, co można zrobić, aby tego uniknąć.

Spis podsekcji

 • Wybór miejsca realizacji
 • Wykonanie świadczenia niepieniężnego - niezwiązanego z przedsiębiorstwem
 • Wykonanie świadczenia pieniężnego – niezwiązanego z przedsiębiorstwem
 • Wykonanie świadczenia pieniężnego i niepieniężnego – związanego z przedsiębiorstwem
 • Dostawa na rzecz konsumenta