Miejsce realizacji

Miejsce realizacji

 • Dlaczego warto wskazać miejsce wykonania
 • Co wydarzy się, gdy tego nie zrobisz
 • Kiedy można bez zgody kontrahenta płacić przelewem
 • Co jest chwilą zapłaty online
 • Jak wyeliminować ryzyko transferu pieniędzy
 • Czy wskazanie lub zmiana rachunku wymaga aneksu
 • Jak zmusić kontrahenta do użycia konta z białej listy VAT

Wskazanie miejsca wykonania umowy nie jest kwestią skomplikowaną, ale niekiedy kontrahenci tego nie robią, ponieważ uznają je za oczywisty parametr transakcji. Nie jest to katastrofa, bo wtedy stosujemy ogólne zasady kodeksowe. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy rozwiązanie ustawowe nie pokrywa się z planami stron i powstaje spór, na przykład o to:

Wybór miejsca wykonania umowy
Wybór miejsca wykonania umowy
 • kto poniesie koszty dostawy do miejsca, które zamawiający planował jako cel transportu, a które nie jest ustalone w umowie;
 • który kontrahent ponosi ryzyko zniszczenia, utraty lub uszkodzenia towaru do chwili dostawy pod sporny adres;
 • czy wykonawca jest w zwłoce, gdy termin nie został dotrzymany z powodu organizacji dodatkowego transportu.

Są też inne kwestie, o których warto pomyśleć, a dotyczące dokonywania płatności, na przykład:

 • w którym momencie następuje zapłata online i
 • kiedy taki sposób płatności wymaga zgody drugiej strony lub
 • czy zmiana rachunku bankowego wymusza aneksowanie kontraktu.

Spis podsekcji

 • Wybór miejsca realizacji
 • Wykonanie świadczenia niepieniężnego - niezwiązanego z przedsiębiorstwem
 • Wykonanie świadczenia pieniężnego – niezwiązanego z przedsiębiorstwem
 • Wykonanie świadczenia pieniężnego i niepieniężnego – związanego z przedsiębiorstwem
 • Dostawa na rzecz konsumenta