Miejsce realizacji

Miejsce realizacji

 • Czy zawsze trzeba określić miejsce wykonania kontraktu
 • Co się wydarzy, gdy tego nie zrobisz
 • Kiedy płacisz: w chwili obciążenia czy zasilenia konta
 • Jak wyeliminować ryzyko transferu pieniędzy

Określenie miejsca wykonania umowy w zapisach kontraktowych nie jest kwestią skomplikowaną, ale niekiedy kontrahenci tego nie robią, ponieważ uznają ją za oczywisty parametr transakcji. Nie jest to katastrofa, gdyż w takiej sytuacji zastosowanie mają ogólne zasady kodeksowe. Problem powstaje jednak wtedy, gdy rozwiązanie ustawowe nie pokrywa się z planami stron i pojawia się spór na przykład o to:

Wybór miejsca wykonania umowy
Wybór miejsca wykonania umowy
 • kto poniesie koszty dostawy do miejsca, które zamawiający planował jako adres transportu, a które nie zostało wskazane w umowie;
 • który kontrahent ponosi ryzyko zniszczenia, utraty lub uszkodzenia towaru do chwili dostawy pod sporny adres;
 • czy wykonawca jest w zwłoce, gdy termin nie jest dotrzymany z powodu organizacji dodatkowego transportu.

Warto zatem zawsze wskazać miejsce wykonania transakcji. Umożliwi to sprawną realizację umowy, zapobiegnie ewentualnym nieporozumieniom i generowaniu dodatkowego ryzyka na etapie wykonania kontraktu. Na wszelki wypadek, powinieneś jednak wiedzieć co się wydarzy, jeśli nic w tym kierunku nie zrobisz.

Spis podsekcji

 • Wybór miejsca realizacji
 • Wykonanie świadczenia niepieniężnego - niezwiązanego z przedsiębiorstwem
 • Wykonanie świadczenia pieniężnego – niezwiązanego z przedsiębiorstwem
 • Wykonanie świadczenia pieniężnego i niepieniężnego – związanego z przedsiębiorstwem
 • Dostawa na rzecz konsumenta