Przedmiot transakcji

Przedmiot transakcji

 • Jak optymalnie opisać przedmiot umowy
 • Co zrobić, gdy nie ma możliwości stworzenia dokładnego opisu
 • Jak zabezpieczyć klienta przed ryzykiem prac dodatkowych
 • Kiedy i jak wprowadzić prawo do jednostronnego zmniejszenia lub zwiększenia zakresu umowy – jakie mechanizmy wykorzystać
 • Jak oszacować ryzyko pojawienia się problemów z przedmiotem umowy
 • Dlaczego staranne działanie i rezultat są kluczowe i w jakich umowach pojawia się problem
 • Dlaczego warto określić jakość i jak to zrobić
 • Kiedy można kontrakt wykonać w częściach i o czym pomyśleć
 • Kto wybiera towar i czy można to zmienić
 • Kiedy warto kupić „na próbę” i o czym wtedy zadecydować
 • Jak zabezpieczyć płatność, sprzedając „z zastrzeżeniem własności”
 • Jakie ryzyka generuje zły opis przedmiotu umowy
 • Kiedy kontrakt może stać się umową o pracę10 znaków ostrzegawczych
Przedmiot umowy
Przedmiot umowy

Najważniejszą kwestią, nad którą warto pochylić się z klientem przed przystąpieniem do negocjacji – jest określenie celu, jaki chce osiągnąć, zawierając swoją umowę. Paradoksem jest to, że czasem przedsiębiorcy zostawiają dyskusję o przedmiocie umowy na koniec negocjacji, kiedy pojawia się presja czasu. Niekiedy w ogóle nie przywiązują większej wagi do tego elementu, uznając, że enigmatyczny zapis jest wystarczający – bo zakres umowy jest oczywisty albo został przez strony omówiony. Jest to duży błąd, bo wielu konfliktów można by uniknąć, gdyby poświęcić przedmiotowi umowy odpowiednią dozę uwagi i czasu.

Jak optymalnie opisać przedmiot umowy?

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, bo przecież każda umowa jest inna. Jednak niewątpliwie w żadnym aspekcie nie powinien budzić wątpliwości osoby trzeciej, która nie uczestniczyła w negocjacjach. Powinien być jednoznacznie, wyczerpująco oraz precyzyjnie określony i umożliwiać kontrahentom należyte wykonanie umowy. Łatwo powiedzieć, ale jak to w praktyce zrobić? Na których kontraktach najbardziej się koncentrować? Co zrobić, aby zabezpieczyć interesy klienta, choć jego budżet na usługę prawną jest niewielki lub nie ma czasu, aby przedmiot umowy perfekcyjnie opisać?

Spis podsekcji

 • Sposoby precyzowania przedmiotu kontraktu
 • Interes klienta a interes wykonawcy
 • Szacowanie ryzyka
 • Zmiana przedmiotu umowy
 • Rezultat a staranność
 • Jakość rzeczy zbywanej
 • Jednostronne określenie parametrów towaru
 • Sprzedaż na próbę
 • Wykonanie częściami
 • Zastrzeżenie prawa własności
 • 10 wskazówek jak unikać ryzyka ustalenia stosunku pracy
 • Konsekwencje nieprawidłowo ustalonego przedmiotu umowy