Przedmiot transakcji

Przedmiot transakcji

 • Jak opisać to na co się umawiasz
 • Kiedy i dlaczego staranne działanie i rezultat mają znaczenie
 • Czy trzeba określić jakość
 • Kiedy można kontrakt wykonać w częściach
 • Kto wybiera towar
 • Kiedy warto kupić „na próbę”
 • Jak zabezpieczyć płatność, sprzedając „z zastrzeżeniem własności”
 • Jakie ryzyka generuje zły opis umowy
 • Kiedy transakcja może stać się umową o pracę
Przedmiot umowy
Przedmiot umowy

Niewątpliwie najważniejszą kwestią, nad jaką należy się zastanowić przed przystąpieniem do negocjacji umowy, jest jej przedmiot. To znaczy: trzeba ustalić cel, jaki strony chcą osiągnąć, zawierając swoją transakcję. To z uwagi na niego przystępują do kontraktu. Paradoksem jest jednak to, że w ferworze negocjacji czasem pozostawia się dyskusję nad opisem przedmiotu transakcji na koniec rozmów, kiedy pojawia się z reguły presja czasu. Niekiedy w ogóle nie przywiązuje się większej wagi do tego elementu, uznając, że enigmatyczny zapis jest wystarczający. Że przedmiot umowy jest oczywisty albo został przez kontrahentów omówiony. Jest to duży błąd i powód kontraktowych sporów. Tych dyskusji można by uniknąć, gdyby poświęcić mu odpowiednią dozę czasu i uwagi.

Jak zatem prawidłowo zdefiniować przedmiot transakcji?

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, bo przecież każda umowa jest inna. Jednak niewątpliwie w żadnym aspekcie nie powinien budzić wątpliwości osoby trzeciej, która nie uczestniczyła w negocjacjach kontraktu. Powinien być jednoznacznie, wyczerpująco oraz precyzyjnie określony i umożliwiać kontrahentom należyte wykonanie transakcji. Łatwo powiedzieć, ale co to w praktyce oznacza?

Spis podsekcji

 • Sposoby precyzowania przedmiotu kontraktu
 • Interes klienta a interes wykonawcy
 • Rezultat a staranność
 • Jakość rzeczy zbywanej
 • Jednostronne określenie parametrów towaru
 • Sprzedaż na próbę
 • Wykonanie częściami
 • Zastrzeżenie prawa własności
 • 10 wskazówek jak unikać ryzyka ustalenia stosunku pracy
 • Konsekwencje nieprawidłowo ustalonego przedmiotu umowy