Potrącenie

Potrącenie

 • Na czym polega potrącenie i jakie ma znaczenie w praktyce
 • Kiedy możesz potrącić sporną, niewymagalną lub przedawnioną należność
 • W jakiej sytuacji warto negocjować zapisy o potrąceniu
 • Kiedy możesz pozbawić drugą stronę tego prawa i jak to zrobić

Potrącenie nie jest zagadnieniem, które musi zostać uregulowane w umowie. Jednak czasem spotkasz się z nim w zapisach kontraktowych. Dlatego warto, abyś w takiej sytuacji rozumiał, co ten zapis dla Ciebie oznacza. Żebyś wiedział, kiedy powinieneś się przy nim zatrzymać, bo zagraża Twoim interesom, a kiedy możesz przejść nad nim do porządku dziennego.

Potrącenie
Potrącenie

Spis podsekcji

 • Mechanizm potrącenia
 • Potrącenie ustawowe
 • Wierzytelności sporne
 • Klauzule potrącenia
 • Wyłączenie potrącenia
 • Modyfikacja potrącenia
 • Potrącenie w umowie konsumenckiej