Potrącenie

Potrącenie

 • Na czym polega potrącenie i jakie ma znaczenie w praktyce
 • Jakie są warunki potrącenia
 • Jakich wierzytelności nie można potrącić
 • Kiedy można potrącić wierzytelność warunkową
 • Czy można dokonać kompensaty częściowej
 • Kiedy można potrącić sporną, niewymagalną lub przedawnioną należność
 • W jakiej sytuacji warto negocjować zapisy o potrąceniu
 • Kiedy można pozbawić kontrahenta tego prawa i jak to zrobić
 • Jak odróżnić zrzeczenie się kompensaty od zakazu potrącenia

Potrącenie nie jest mechanizmem, który musi być uregulowany w umowie. Jednak czasem pojawia się w zapisach kontraktowych, dlatego warto wiedzieć:

 • jak go wykorzystać do swoich potrzeb,
 • jakich konstrukcji nie można stosować,
 • kiedy należy się przy klauzuli potrącenia zatrzymać i ją negocjować,
 • a kiedy można przejść nad nią do porządku dziennego.
Potrącenie
Potrącenie

Spis podsekcji

 • Mechanizm potrącenia
 • Potrącenie ustawowe
 • Wierzytelności sporne
 • Klauzule potrącenia
 • Wyłączenie potrącenia
 • Modyfikacja potrącenia
 • Potrącenie w umowie konsumenckiej