Konsumenci

Konsumenci

 • Czym są niedozwolone postanowienia i jakie warunki muszą spełnić
 • W jakich kontraktach występują
 • Jakie są ich skutki
 • Gdzie znaleźć katalog niedozwolonych klauzul
 • W jaki sposób sprawdzić, czy ustalenie jest abuzywne
 • Kto to jest uprzywilejowany przedsiębiorca
 • Jak ustalić status kontrahenta w umowie
Konsument
Konsument

Przedsiębiorcy mają dużą dozę wolności i elastyczności w kształtowaniu relacji umownych.Art. 353(1) Kodeksu cywilnegoStrony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jednak jak każda swoboda – tak i wolność w obszarze kontraktowania – doznaje pewnych ograniczeń. Jednym z czynników, który na to wpływa, jest nierówna pozycja stron w stosunkach umownych, a konkretnie w relacji przedsiębiorca – konsument. Dlatego jeśli zawierasz kontrakt jako profesjonalista, musisz znać swoje pole manewru. Wiedzieć, co możesz zrobić, a co jest zabronione. Rozumieć, że „konsument” to nie jest stały status, że – konsumentem się tylko „bywa” i nigdy konsumentem się „nie jest”.

Spis podsekcji

 • Konsument i przedsiębiorca
 • Powody szczególnej ochrony interesów konsumenta
 • Istota klauzul abuzywnych
 • Katalog postanowień abuzywnych
 • Sposoby weryfikacji potencjalnych klauzul niedozwolonych
 • Konsekwencje stosowania klauzul zabronionych
 • Uprzywilejowany przedsiębiorca
 • Status osoby fizycznej w kontraktach