Konsumenci

Konsumenci

 • Czym są niedozwolone postanowienia umowne
 • Do jakich kontraktów mają zastosowanie
 • Jakie są skutki wprowadzenia ich do transakcji
 • W jaki sposób sprawdzić, czy klauzula ma charakter abuzywny
 • Jak ustalić, czy Twój kontrahent jest: konsumentem, przedsiębiorcą lub uprzywilejowanym przedsiębiorcą
Konsument
Konsument

Przedsiębiorcy, ustalając zasady prowadzenia swojej działalności, mają dużą dozę wolności oraz elastyczności w kształtowaniu relacji transakcyjnych.Art. 353(1) Kodeksu cywilnegoStrony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jednakże jak każda swoboda – tak i wolność w obszarze kontraktowania – doznaje pewnych ograniczeń. Jednym z czynników, który je kreuje, jest nierówna pozycja stron w relacjach transakcyjnych, a konkretnie w stosunkach przedsiębiorca–konsument. Dlatego jeśli zawierasz umowę jako przedsiębiorca, warto, abyś wiedział jakie masz pole manewru. To znaczy: co możesz zrobić, a co jest zabronione w procesie kształtowania zapisów kontraktowych z konsumentem.

Spis podsekcji

 • Konsument i przedsiębiorca
 • Powody szczególnej ochrony interesów konsumenta
 • Istota klauzul abuzywnych
 • Katalog postanowień abuzywnych
 • Sposoby weryfikacji potencjalnych klauzul niedozwolonych
 • Konsekwencje stosowania klauzul zabronionych
 • Uprzywilejowany przedsiębiorca
 • Status osoby fizycznej w kontraktach