Zmiana kontrahenta

Zmiana kontrahenta

 • Czym są dług i wierzytelność
 • Co to jest cesja umowy
 • Które mechanizmy wykorzystuje
 • Jakie ma konsekwencje
 • Jak ją skonstruować i w jakiej formie uzgodnić
 • W jaki sposób zapewnić sobie wpływ na osobę nowego kontrahenta
 • Jak dokonać cesji bez zgody drugiej strony
 • Jakie obowiązki można nałożyć na kontrahenta
 • Jak zabezpieczyć się przed obrotem wierzytelnościami

Niekiedy pojawia się biznesowa potrzeba, aby jedna ze stron miała opcję wyjścia z kontraktu przez wprowadzenie do niego (w swoje miejsce) innego partnera. Prawo nie przewiduje kompleksowego mechanizmu, który zezwalałby na takie rozwiązanie i regulował automatyczny transfer wszystkich praw i obowiązków umownych – nazywanego potocznie „cesją”,„transferem” lub „przeniesieniem” kontraktu. Niemniej takie zapisy z pewnością spotykasz w swoich umowach. Dlaczego są po względem prawnym nieco skomplikowane – a jednocześnie w praktyce bardzo proste? O czym warto pomyśleć, gdy je wprowadzasz lub analizujesz?

Zmiana kontrahenta
Zmiana kontrahenta

Spis podsekcji

 • Dług i wierzytelność
 • Wymóg zgody na cesję
 • Sposób wskazania nowego kontrahenta
 • Cesja umowy z konsumentem