Zmiana kontrahenta

Zmiana kontrahenta

  • Co to jest cesja umowy oraz jakie ma konsekwencje
  • Jak ją skonstruować i w jakiej formie uzgodnić
  • Czy można dokonać cesji bez zgody kontrahenta

Nierzadko w stosunkach kontraktowych pojawia się biznesowa potrzeba, aby jedna ze stron miała możliwość wyjścia z kontraktu poprzez wprowadzenie do niego (w swoje miejsce) innego podmiotu. Prawo nie przewiduje kompleksowego mechanizmu, który zezwalałby na takie rozwiązanie – czasem nazywane potocznie „cesją” lub „przeniesieniem” kontraktu. To znaczy instrumentu, który regulowałby automatyczny transfer wszystkich praw i obowiązków umownych na innego partnera. Niemniej zapisy w tym zakresie z pewnością spotkasz w Twoich umowach. Dlatego powinieneś wiedzieć, jak one działają i jakie będą mieć konsekwencje dla Twojej relacji kontraktowej.

Zmiana kontrahenta
Zmiana kontrahenta

Spis podsekcji

  • Dług i wierzytelność
  • Wymóg zgody na cesję
  • Sposób wskazania nowego kontrahenta
  • Cesja umowy z konsumentem