Okres i rozwiązanie umowy

Okres i rozwiązanie umowy

 • Kiedy zawrzeć umowę na czas określony, a kiedy na czas nieokreślony
 • Co wydarzy się, jeśli nie uzgodnisz prawa do rozwiązania kontraktu
 • Jakie opcje stosować, aby jednostronnie przedłużyć umowę
 • Czym różni się odstąpienie od wypowiedzenia
 • O czym warto zadecydować w zapisie o wypowiedzeniu
 • Jaka jest różnica między odstąpieniem umownym i ustawowym
 • Jak napisać klauzulę odstąpienia
 • Kiedy odstąpienie jest zabronione
 • Kiedy można rozwiązać umowę na czas określony
 • Jak wygląda odstąpienie częściowe
 • Dlaczego warto ustalić okres naprawczy
 • Jak wykorzystać odstępne
 • Czy niewypłacalność może być powodem rozwiązania
 • Co ustalić w porozumieniu o rozwiązaniu
 • Jak zamknąć spór kontraktowy
 • 10 sposobów na ograniczenie ryzyka odstąpienia
Rozwiązanie
Rozwiązanie

Klauzule o rozwiązaniu kontraktu są niekiedy tylko pobieżnie weryfikowane. Na etapie poprzedzającym podpisanie umowy perspektywa jej wygaszenia wydaje się tak odległa i nierealna, że niekiedy strony w ogóle odstępują od negocjowania tej kwestii. Niestety, z reguły okazuje się, że ma to negatywne konsekwencje, gdy powstaje problem z realizacją projektu.

Do Ciebie należy decyzja, czy ten element kontraktu będzie wart Twojego czasu negocjacyjnego. Moim zdaniem rozmowa na ten temat ma duży sens, bo umowę zawiera się między innymi na czas, w którym pojawiają się problemy. W takiej sytuacji zapisy o rozwiązaniu mogą okazać się kluczowe – uratować Cię lub pogrążyć.

Bez względu na to, czy rozpoczniesz negocjację klauzul o rozwiązaniu, czy nie, warto poznać swoje alternatywy – dlatego w tej sekcji przeczytasz o tym, co się w tym obszarze dzieje. O mechanizmach, których nie uczą na studiach prawniczych, a których stosowanie wymusza na negocjatorach biznes.

Spis podsekcji

 • Umowa na czas określony i nieokreślony
 • Okres obowiązywania kontraktu – opcje pośrednie
 • Podstawa jednostronnego rozwiązania umowy
 • Różnica pomiędzy wypowiedzeniem i odstąpieniem
 • Wypowiedzenie umowy ciągłej
 • Wypowiedzenie umowy na czas określony
 • Zasady dokonywania wypowiedzenia
 • Ustawowe prawo odstąpienia
 • Umowne prawo odstąpienia
 • Odstępne
 • Rozwiązanie w wypadku niewypłacalności
 • Rozwiązanie umów konsumenckich
 • Porozumienie o rozwiązaniu
 • Forma rozwiązania