Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy

 • Kiedy zawrzeć umowę na czas określony, a kiedy na czas nieokreślony
 • Co się wydarzy, jeśli nie uzgodnisz prawa do rozwiązania kontraktu
 • Czym się różni odstąpienie od wypowiedzenia
 • O czym warto zadecydować w zapisie o wypowiedzeniu
 • Od których umów nie można odstąpić
 • Dlaczego warto ustalić okres naprawczy
 • Jak wykorzystać odstępne
 • Czy niewypłacalność może być powodem rozwiązania transakcji
 • Co ustalić w porozumieniu o rozwiązaniu
 • Jak zamknąć spór kontraktowy
Rozwiązanie
Rozwiązanie

Zapisy kontraktowe o rozwiązaniu transakcji są niekiedy tylko pobieżnie weryfikowane. Na etapie poprzedzającym podpisanie umowy perspektywa jej wygaszenia wydaje się tak odległa i nierealna, że niekiedy strony w ogóle odstępują od negocjowania tej kwestii. Niestety, z reguły okazuje się, że ma to negatywne konsekwencje w sytuacji, gdy powstaje problem z realizacją projektu.

Do Ciebie należy decyzja, czy ten element kontraktu będzie wart Twojego czasu negocjacyjnego. Moim zdaniem rozmowa na ten temat ma duży sens, bo umowę zawiera się między innymi na czas, w którym pojawiają się problemy. W takiej właśnie sytuacji zapisy o rozwiązaniu kontraktu mogą okazać się kluczowe.

Bez względu na to, czy rozpoczniesz negocjacje klauzul o rozwiązaniu umowy, czy nie, powinieneś znać kilka podstawowych zasad dotyczących wycofywania się z transakcji. Dzięki temu poznasz swoje alternatywy i będziesz wiedział, jak rozumieć zapisy, które proponuje Ci druga strona. A w konsekwencji będziesz potrafił podjąć najlepszą dla Ciebie decyzję co do toku Twoich negocjacji i umiał rozwiązać swoją transakcję, gdy nie spełni ona Twoich oczekiwań.

Spis podsekcji

 • Umowa na czas określony i nieokreślony
 • Okres obowiązywania kontraktu – opcje pośrednie
 • Podstawa jednostronnego rozwiązania umowy
 • Różnica pomiędzy wypowiedzeniem i odstąpieniem
 • Wypowiedzenie umowy ciągłej
 • Wypowiedzenie umowy na czas określony
 • Zasady dokonywania wypowiedzenia
 • Ustawowe prawo odstąpienia
 • Umowne prawo odstąpienia
 • Odstępne
 • Rozwiązanie w wypadku niewypłacalności
 • Rozwiązanie umów konsumenckich
 • Porozumienie o rozwiązaniu
 • Forma rozwiązania