Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

 • Jakich błędów unikać, zapisując wynagrodzenie – 13 zasad klauzuli płatności
 • Jaka jest różnica pomiędzy kosztorysem i ryczałtem – jak budować inne warianty wynagrodzenia
 • Czy cena zawiera podatek VAT
 • Jak ustalić kurs wymiany walut
 • Co warto wiedzieć o minimalnej stawce
 • Jak zbudować klauzulę waloryzacji
 • Kiedy cenę ustaloną w walucie obcej można zapłacić w złotówkach
 • Czy kurs NBP jest obowiązkowy i co trzeba o nim wiedzieć
 • Jaki jest maksymalny termin płatności
 • Kiedy bezgotówkowa płatność jest obowiązkowa
 • Jak zmienić moment zapłaty

Zapłata należności pieniężnej, to z reguły ekwiwalent nabywanej usługi, towaru lub prawa i jest zazwyczaj powodem, dla którego jedna ze stron zawiera transakcję. Zdarza się jednak, że ten niezwykle istotny element – nierzadko długo i burzliwie negocjowany – nie jest prawidłowo zapisany w umowie. W konsekwencji pojawia się spór: jaką wysokość wynagrodzenia kontrahenci rzeczywiście ustalili lub kiedy płatność powinna nastąpić.

Niewątpliwie konflikt kontraktowy na tle zapłaty, nie jest sytuacją ani komfortową, ani bezpieczną – tak z prawnej, jak i biznesowej perspektywy. Dlatego z tej sekcji dowiesz się, o czym warto pomyśleć i co warto dla siebie zabezpieczyć – o 13 regułach negocjowania klauzuli płatności.

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie

Spis podsekcji

 • Sposób zapisu wynagrodzenia
 • Podstawa do obliczenia wynagrodzenia
 • Kurs wymiany walut
 • Rodzaje wynagrodzenia
 • Minimalna stawka godzinowa
 • Zasada nominalizmu oraz klauzula waloryzacji
 • Zasada walutowości
 • Obowiązek zapłaty w formie bezgotówkowej
 • Terminy zapłaty
 • Skutki nieterminowej zapłaty wynagrodzenia