Podwykonawcy

Podwykonawcy

  • Kiedy można posłużyć się innymi osobami
  • W jaki sposób spółka może zrealizować kontrakt „osobiście”
  • Kim jest pomocnik, a kto to jest podwykonawca
  • Na czym polega odpowiedzialność za nich i czy możesz ją wyłączyć lub ograniczyć
  • Co zrobić, gdy kontrahent chce zaangażować podwykonawcę, a zamawiający się tego obawia

Zawierając transakcję, kontrahent zlecający realizację usługi lub dzieła z reguły liczy na to, że zostaną one wykonane przez drugą stronę umowy. Jednak często wykonawca ma tak zorganizowany biznes, że opiera go wyłącznie na innych podmiotach. Nierzadko nie jest świadomy tego, że spółki z tej samej grupy kapitałowej czy osoby, które angażuje na podstawie stałej umowy o współpracy, z prawnego punktu widzenia są osobami trzecimi. Nie ma znaczenia, czy są one przedsiębiorcami, czy też nie.

Podwykonawcy
Podwykonawcy

Czy zamawiając wykonanie usługi, musisz ustalić, że zostanie ona osobiście zrealizowana przez Twojego kontrahenta? Czy będąc wykonawcą musisz zastrzegać, że będziesz miał prawo wykonać kontrakt przy pomocy innych osób lub powierzyć im jego realizację? Z pewnością warto pochylić się nad tymi wątpliwościami, bo niejednokrotnie spotkasz się z nimi w swojej praktyce kontraktowej.

Spis podsekcji

  • Osobiste wykonanie kontraktu
  • Umowa o roboty budowlane
  • Odpowiedzialność za podwykonawców i pomocników
  • Spór o podwykonawcę – alternatywne opcje