Podwykonawcy

Podwykonawcy

 • Kim jest pomocnik
 • Kto to jest podwykonawca
 • Kiedy można posłużyć się nimi
 • Jak spółka może wykonać kontrakt „osobiście”
 • Na jakich zasadach kontrahent odpowiada za podwykonawców
 • Czy może taką odpowiedzialność wyłączyć lub ograniczyć
 • Jak zabezpieczyć się przed brakiem zapłaty na rzecz podwykonawcy
 • Co zrobić, gdy klient obawia się podwykonawcy

Zawierając umowę, klient niekiedy liczy na to, że zostanie wykonana osobiście. Jednak często wykonawca opiera swój biznes wyłącznie na innych podmiotach. Czasem jest nieświadomy, że spółki z jego grupy kapitałowej czy osoby, które angażuje na podstawie stałej umowy o współpracy – są jego podwykonawcami. Dlatego pojawia się pytanie, czy zamawiając usługę należy negocjować, aby była wykonana osobiście? Czy będąc wykonawcą musisz zastrzegać, że masz prawo skorzystać z innych osób? Jak ustalić swoją odpowiedzialność za nie? Co zrobić, by mieć pewność, że wykonawca na pewno swoim podwykonawcom zapłaci?

Podwykonawcy
Podwykonawcy

Spis podsekcji

 • Osobiste wykonanie kontraktu
 • Umowa o roboty budowlane
 • Odpowiedzialność za podwykonawców i pomocników
 • Spór o podwykonawcę – alternatywne opcje