Wykonawstwo zastępcze

Wykonawstwo zastępcze

  • Jak wykorzystać wykonawstwo zastępcze
  • Kiedy można je zastosować
  • Co zrobić, aby zgoda sądu nie była konieczna
  • W jaki sposób negocjować zapis o wykonawstwie zastępczym

Nierzadko w trakcie realizacji kontraktu, gdy powstaje konflikt lub jedna strona jest niezadowolona z jakości wykonywanej pracy lub jej tempa, pojawia się pytanie, czy można zlecić projekt innej osobie na koszt kontrahenta, który zaniedbuje swoje obowiązki. Jeżeli działasz w branży, w której wykonawstwo zastępcze jest standardem, o takie uprawnienie walczy Twój kontrahent lub sam chciałbyś z niego skorzystać, warto, abyś wiedział: kiedy i jak można to zrobić oraz w jaki sposób takie uprawnienie wynegocjować w zawieranym kontrakcie.

Wykonawstwo zastępcze
Wykonawstwo zastępcze

Spis podsekcji

  • Ustawowe wykonawstwo zastępcze
  • Kontraktowe wykonawstwo zastępcze
  • Relacje z konsumentem