Wykonawstwo zastępcze

Wykonawstwo zastępcze

  • Dlaczego ustawowe wykonawstwo zastępcze nie jest praktyczne
  • Jakie przepisy można stosować
  • Jak wykorzystać ten mechanizm i go ustalić w umowie
  • O czym pomyśleć
  • W jaki sposób negocjować taki zapis
  • Czy można ustalić ten mechanizm na wypadek rozwiązania umowy
  • Kiedy nie można skorzystać z wykonawstwa zastępczego

Gdy w trakcie wykonywania kontraktu, pojawia się konflikt lub strona jest niezadowolona z jakości usług albo ich tempa, w sposób naturalny pada pytanie, czy można zlecić dokończenie projektu innej osobie na koszt nierzetelnego kontrahenta. Czasem klient uznaje taką możliwość za oczywistość, angażuje inny podmiot i zakłada, że zapłacone wynagrodzenie na pewno odzyska.

Jeżeli działasz w branży, w której wykonawstwo zastępcze jest standardem, takie uprawnienie negocjuje Twój kontrahent lub sam chciałbyś z niego skorzystać – to w tej sekcji znajdziesz wiedzę, co w tym obszarze dzieje się na kontraktowym rynku i jak do negocjacji podejść.

Wykonawstwo zastępcze
Wykonawstwo zastępcze

Spis podsekcji

  • Ustawowe wykonawstwo zastępcze
  • Kontraktowe wykonawstwo zastępcze
  • Relacje z konsumentem