Termin

Termin

 • Jak liczyć termin
 • Co wydarzy się, gdy go nie ustalisz
 • Co znaczy „niezwłocznie”
 • Czy bieg terminu można zmienić
 • W jaki sposób uzgadniać harmonogramy
 • Kiedy można wcześniej wykonać, a kiedy można żądać wcześniejszego wykonania
 • Jak ograniczyć jednostronną zmianę terminu
 • Dlaczego punkt początkowy jest ważny
 • Co to są „dni robocze”
 • O czym pomyśleć ustalając termin wykonania
 • Co znaczy „odpowiedni termin”
 • Jak uzgodnić termin na uprawnienie

Z wyznaczaniem i ustalaniem terminów standardowo spotykamy się w życiu codziennym, bo „termin” to pojęcie z języka potocznego. Nie wydaje się wzbudzać większych problemów lub wątpliwości, jednak gdy spojrzysz na nie w kontekście zapisów umownych – to często okaże się, że powstaje niepewność – jak termin wyznaczyć lub liczyć.

W tej sekcji znajdziesz opis regulacji kodeksowych, ale przede wszystkim omówienie problemów i rozwiązań praktycznych. Terminy niepotrzebnie generują wątpliwości i sytuacje konfliktowe – czasem wynika to z nieprecyzyjnego zapisu, a czasem z tego, że kontrahenci przeoczyli problem lub uznali, że nie jest wart ich czasu negocjacyjnego.

Termin
Termin

Spis podsekcji

 • Zasady obliczania terminu
 • Skutki terminu
 • Brak wskazania terminu
 • Ustalanie terminów opartych na współpracy stron
 • Wykonanie przed nadejściem terminu
 • Jednostronna zmiana terminu
 • Dni robocze
 • Termin na wykonanie
 • Termin na uprawnienie