Ograniczenie ryzyk umownych

Ograniczenie ryzyk umownych

  • Co i w jaki sposób negocjować, aby ograniczyć kontraktowe ryzyko
  • Jak zauważyć, że postanowienia zaostrzają Twoją odpowiedzialność lub ograniczają odpowiedzialność drugiej strony
  • W jaki sposób modyfikować zakres odpowiedzialności
  • 8 sposobów na ograniczenie ryzyka kontraktowego
  • Jak ograniczyć swoją całkowitą odpowiedzialność w związku z umową – w obu reżimach

Im lepiej przygotujesz się do rozmów, im dokładniej sprawdzisz umowę i przemyślisz ryzyka z nią związane, im więcej wysiłku, uwagi oraz determinacji włożysz w negocjację kontraktu – tym większa szansa, że umowa zostanie z sukcesem zrealizowana. Dlatego zachęcam Cię – nie poddawaj się i negocjuj wszystkie istotne dla Ciebie kwestie.

Ograniczenie ryzyka
Ograniczenie ryzyka

Jednak rzeczywistość biznesowa jest nieprzewidywalna i nie wszystko można ustalić na etapie zawierania umowy, dlatego warto pomyśleć o rozwiązaniach awaryjnych, aby ograniczyć negatywne konsekwencje nieudanego projektu.

Jak to w praktyce zrobić?

Warto odpowiednio ukształtować te obszary relacji kontraktowej, które odgrywają kluczową rolę w sytuacji konfliktu, gdy strony nie są zadowolone z dotychczasowej współpracy. Są nimi, w szczególności, zakres i warunki odpowiedzialności kontrahentów.

Nie mam wątpliwości, że nie będziesz w tym podejściu odosobniony, bo jest to częsta kontraktowa praktyka. Z raportu „Most Negotiated Terms” opracowanego przez World Commerce And Contracting Association, wynika, że w latach 2020 – 2022 klauzule o ograniczeniu odpowiedzialności były najczęściej negocjowanym postanowieniem umownym.

Wiedzę zawartą w tej sekcji możesz wykorzystać nie tylko w sytuacji, gdy będziesz dążył do ograniczenia swojej odpowiedzialności, ale także wtedy, gdy to Twój kontrahent będzie negocjował dla siebie takie rozwiązanie. Pozwoli Ci podjąć świadomą decyzję, czy wyrażasz na to zgodę.

Ponieważ ta sekcja odwołuje się do informacji i rozwiązań zawartych w innych częściach Wspornika, rozważ, zapoznanie się najpierw z nimi – w szczególności dotyczy to sekcji: Reguły odpowiedzialności. Dzięki temu lepiej zrozumiesz cel i sens poniższych rozwiązań, co pozwoli Ci w sposób optymalny wykorzystać je podczas Twoich negocjacji.

Spis podsekcji

  • Kierunek negocjacji w zakresie odpowiedzialności
  • 8 sposobów na ograniczenie odpowiedzialności
  • Ograniczenie maksymalnego ryzyka kontraktowego