Ograniczenie ryzyk umownych

Ograniczenie ryzyk umownych

 • Jak negocjować odpowiedzialność klienta
 • W jaki sposób ograniczać ryzyko w umowie – 8 rozwiązań
 • Kiedy umowa zaostrza lub łagodzi odpowiedzialność – na co zwrócić uwagę i jakie kontrpropozycje przygotować
 • W jaki sposób modyfikować zakres odpowiedzialności
 • Jak negocjować poziom staranności
 • W jaki sposób uchylić ryzyko naruszenia przepisów
 • Co zrobić, aby ograniczenie odpowiedzialności miało pierwszeństwo przed innymi ustaleniami
 • Jak ograniczyć odpowiedzialność we wszystkich reżimach odszkodowawczych
 • Jak zbudować kuloodporne ograniczenie odpowiedzialności
 • Jak często w Polsce prawnicy negocjują ograniczenie odpowiedzialności

Im lepiej przygotujesz się do negocjacji, im dokładniej sprawdzisz umowę i przemyślisz ryzyka z nią związane, im więcej wysiłku, uwagi oraz determinacji włożysz w negocjację kontraktu – tym większa jest szansa, że umowa zostanie z sukcesem wykonana przez obie strony kontraktu.

Ograniczenie ryzyka
Ograniczenie ryzyka

Jednak rzeczywistość biznesowa jest nieprzewidywalna i nie wszystko można ustalić na etapie zawierania umowy, dlatego warto pomyśleć o rozwiązaniach awaryjnych, aby zabezpieczyć Twojego klienta i ograniczyć do minimum negatywne konsekwencje nieudanego projektu.

Jak to w praktyce zrobić?

Warto odpowiednio ukształtować te obszary relacji kontraktowej, które odgrywają kluczową rolę w sytuacji konfliktu, gdy strony nie są zadowolone z dotychczasowej współpracy. Należą do nich: zakres i warunki odpowiedzialności kontrahentów.

Takie podejście stosują standardowo nie tylko prawnicy, ale także przedsiębiorcy na całym świecie – bo z raportu „Most Negotiated Terms” (World Commerce and Contracting Association) wynika, że w ostatnich latach na międzynarodowym rynku, klauzula o ograniczeniu odpowiedzialności była najczęściej negocjowanym postanowieniem umownym.

Know-how zawarty w tej sekcji możesz wykorzystać nie tylko wtedy, gdy będziesz dążył do zabezpieczenia swojego klienta i ograniczenia jego odpowiedzialności, ale także wtedy, gdy to druga strona będzie negocjować dla siebie takie rozwiązanie – pomoże Ci przeanalizować jego skutki i ustalić optymalną negocjacyjną strategię.

Spis podsekcji

 • Kierunek negocjacji w zakresie odpowiedzialności
 • 8 sposobów na ograniczenie odpowiedzialności
 • Ograniczenie maksymalnego ryzyka kontraktowego