Ograniczenie ryzyk umownych

Ograniczenie ryzyk umownych

  • Jak ograniczyć kontraktowe ryzyko8 sposobów
  • Kiedy umowa zaostrza lub minimalizuje odpowiedzialność
  • W jaki sposób modyfikować zakres odpowiedzialności – 3 wskazówki
  • Jak skwantyfikować swoją całkowitą odpowiedzialność

Im lepiej przygotujesz się do rozmów, im dokładniej sprawdzisz umowę i przemyślisz ryzyka z nią związane, im więcej wysiłku, uwagi oraz determinacji włożysz w negocjacje kontraktu – tym większa szansa, że umowa zostanie z sukcesem wykonana. Dlatego zachęcam Cię – nie poddawaj się i dyskutuj wszystkie istotne dla Ciebie kwestie.

Ograniczenie ryzyka
Ograniczenie ryzyka

Jednak rzeczywistość biznesowa jest nieprzewidywalna i nie wszystko można ustalić na etapie zawierania umowy, dlatego warto pomyśleć o rozwiązaniach awaryjnych, aby ograniczyć negatywne konsekwencje nieudanego projektu.

Jak to w praktyce zrobić?

Warto odpowiednio ukształtować te obszary relacji kontraktowej, które odgrywają kluczową rolę w sytuacji konfliktu, gdy strony nie są zadowolone z dotychczasowej współpracy. Należą do nich na pewno: zakres i warunki odpowiedzialności kontrahentów.

Takie podejście ma sens nie tylko z prawnej, ale także z biznesowej perspektywy, bo z raportu „Most Negotiated Terms” (World Commerce And Contracting Association) wynika, że w latach 2020 – 2022 klauzula o ograniczeniu odpowiedzialności była najczęściej negocjowanym postanowieniem umownym.

Wiedzę zawartą w tej sekcji możesz wykorzystać nie tylko w sytuacji, gdy będziesz dążył do ograniczenia swojej odpowiedzialności, ale także wtedy, gdy to Twój kontrahent będzie negocjował dla siebie takie rozwiązanie. Pomoże Ci przeanalizować jego skutki i podjąć decyzję, czy wyrażasz na nie zgodę.

Ponieważ ta sekcja odwołuje się do informacji i rozwiązań zawartych w innych częściach Wspornika, zachęcam Cię do skorzystania z nich w pierwszej kolejności – w szczególności dotyczy to sekcji: Reguły odpowiedzialności. Dzięki temu lepiej zrozumiesz cel i sens poniższych rozwiązań, co pozwoli Ci w sposób optymalny wykorzystać je podczas negocjacji.

Spis podsekcji

  • Kierunek negocjacji w zakresie odpowiedzialności
  • 8 sposobów na ograniczenie odpowiedzialności
  • Ograniczenie maksymalnego ryzyka kontraktowego