Ograniczenie ryzyk umownych

Ograniczenie ryzyk umownych

  • Co negocjować, aby ograniczyć ryzyko z powodu nieudanej transakcji
  • Jak zauważyć, że postanowienia zaostrzają Twoją odpowiedzialność lub ograniczają odpowiedzialność drugiej strony
  • W jaki sposób modyfikować zakres odpowiedzialności
  • Jak ograniczyć swoją całkowitą odpowiedzialność kontraktową

Im lepiej przygotujesz się do negocjacji, im dokładniej przeprowadzisz weryfikację kontraktu i ryzyk z nim związanych, im więcej wysiłku, uwagi oraz determinacji włożysz w negocjację transakcji – tym większa jest szansa, że umowa zostanie z sukcesem zrealizowana i do naruszenia kontraktu nie dojdzie (lub będziesz przygotowany na problemy, które się ewentualnie pojawią).

Ograniczenie ryzyka
Ograniczenie ryzyka

Dlatego zastosowanie rozwiązań kontraktowych zawartych w tej sekcji nie powinno być postrzegane przez Ciebie jako zwolnienie z obowiązku wynegocjowania, najlepiej i najskrupulatniej jak tylko w danej sytuacji możesz, wszystkich istotnych dla Ciebie warunków transakcyjnych. Niemniej jeśli już dojdzie do sytuacji trudnej i realizacja kontraktu się nie powiedzie, będziesz mógł z nich skorzystać, aby ograniczyć negatywne konsekwencje nieudanego projektu.

Ponieważ ryzyko jest immanentną częścią biznesowego sukcesu – to właśnie na wypadek zmaterializowania się tego ryzyka zawierana jest Twoja umowa. Zazwyczaj nie sięga się po dokument kontraktu, gdy projekt realizowany jest prawidłowo. Dlatego tak ważne jest, aby w umowie zaadresować te obszary, które odgrywają kluczową rolę w sytuacji konfliktu, gdy strony nie są zadowolone z dotychczasowej współpracy. Są nimi, w szczególności, zakres i warunki odpowiedzialności kontrahentów.

Wiedzę zawartą w niniejszej sekcji możesz wykorzystać nie tylko w sytuacji, gdy będziesz dążył do ograniczenia swojej odpowiedzialności, ale także wtedy, gdy to Twój kontrahent będzie negocjował dla siebie takie rozwiązanie. Pozwoli Ci ona podjąć świadomą decyzję, czy wyrażasz na to zgodę, czy też Twojej akceptacji nie ma.

Niniejsza sekcja odwołuje się do informacji i rozwiązań zawartych w innych częściach Wspornika. Dlatego zachęcam Cię do zapoznania się najpierw z nimi. W szczególności dotyczy to sekcji: Reguły odpowiedzialności. Dzięki temu lepiej zrozumiesz cel oraz sens poniższych propozycji kontraktowych, co pozwoli Ci w sposób optymalny wykorzystać je w trakcie Twoich negocjacji.

Spis podsekcji

  • Kierunek negocjacji w zakresie odpowiedzialności
  • 7 sposobów na ograniczenie odpowiedzialności
  • Ograniczenie maksymalnego ryzyka kontraktowego