Kara umowna

Kara umowna

 • Na czym polega mechanizm kary umownej i jakie ma skutki3 zasady
 • Dlaczego należy jej unikać lub o nią zabiegać
 • W jaki sposób konstruować i negocjować karę
 • Co to jest kara umowna gwarancyjna
 • Kiedy można kumulować kary
 • Jak ustalić wysokość kary i czy należy wyznaczyć jej limit
 • Jaki jest sądowy wzór na rażąco wygórowaną karę
 • Czy oprócz kary można żądać odszkodowania
 • Czy kara ogranicza odpowiedzialność za szkodę umyślną
 • Kiedy kara należy się za odstąpienie
 • Dlaczego obietnica rezygnacji z kary jest szkodliwa
 • Czy kara może być w walucie obcej
 • Jak wprowadzić limit wszystkich kar
 • Jak ograniczyć skutki kary – 13 sposobów
 • Jak skutecznie zastrzec karę – 13 zasad

Kara umowna jest prostym i skutecznym instrumentem pozwalającym na wzmocnienie pozycji w umowie oraz zabezpieczenie prawidłowego wykonania transakcji – bo drastycznie modyfikuje kodeksowe reguły odpowiedzialności. Choć jest szeroko komentowana przez doktrynę prawa, to orzecznictwo i praktyka zaskakują, gdyż nieustannie ewoluują. Pojawiają się rozwiązania, których nie było kilka lat temu na rynku. Warto rozumieć te trendy, wiedzieć do czego dążą propozycje kontraktowe i jakimi rozwiązaniami swoje ryzyko neutralizować lub przynajmniej minimalizować.

Istota kary
Istota kary

Spis podsekcji

 • Istota kary umownej i jej zasady
 • Kara umowna gwarancyjna
 • Sposoby ustalenia wysokości kary umownej
 • Kumulacja kar
 • Odszkodowanie uzupełniające
 • Prawo do rezygnacji z kary
 • Umowa z konsumentem
 • 13 sposobów na ograniczenie skutków kary umownej
 • 13 zasad skutecznego zastrzegania kary umownej