Kodeksowe regulacje kontraktów

Kodeksowe regulacje kontraktów

 • Jakie przepisy Kodeksu cywilnego regulują umowy
 • Na co pozwala zasada swobody umów i jakie są jej ograniczenia
 • Co to są umowy nazwane
 • Jakie problemy generują kontrakty nienazwane
 • Czemu zlecenie nie jest usługą – różnice
 • Jak stosować przepisy o zleceniu do usługi
 • Co zrobić, gdy nie wiadomo, które przepisy dotyczą Twojej umowy

Wspornik zakłada, że Twoja transakcja będzie negocjowana w oparciu o regulacje Kodeksu cywilnego, dlatego ta sekcja pokazuje, gdzie znaleźć przepisy dotyczące konkretnej umowy. Prawda jest jednak taka, że znakomita większość kontraktów funkcjonujących w obrocie, nie jest stypizowana w Kodeksie i jest przedmiotem prawniczych dyskusji. W konsekwencji powstaje niepewność, które regulacje należy do nich stosować. W tej sekcji omawiam podejście prawników do tego problemu i powiem co można zrobić, aby zminimalizować swoje ryzyko kontraktowe.

Regulacje kodeksowe
Regulacje kodeksowe

Spis podsekcji

 • Regulacje kontraktowe w Kodeksie cywilnym
 • Zasada swobody umów
 • Umowy nazwane
 • Zlecenie a usługa
 • Umowy nienazwane – usługi
 • Umowy nienazwane – inne niż usługa
 • Umowy nienazwane – rozwiązanie praktyczne