Kodeksowe regulacje kontraktów

Kodeksowe regulacje kontraktów

 • Które przepisy kodeksu stosować do transakcji
 • Co to są umowy nazwane
 • Jakie problemy generują kontrakty nienazwane
 • Czemu zlecenie nie jest usługą
 • Co zrobić, gdy nie wiesz, jakie przepisy zastosować do kontraktu

Wspornik zakłada, że zawierając transakcję, poddajesz ją prawu polskiemu i będzie ona negocjowana w oparciu o zasady Kodeksu cywilnego. Dlatego w trakcie negocjacji warto, abyś sięgał do regulacji kodeksowych. Jest to istotne ponieważ Wspornik wytłumaczy Ci zasady zawierania umów, pokaże, jak identyfikować ryzyka, i pomoże rozwiązać problemy negocjacyjne, ale nie jest źródłem prawa, na którym opierać się będzie Twój kontrakt. Jeśli zapoznałeś się ze wszystkimi sekcjami Wspornika, jestem przekonana, że zapisy kodeksowe nie będą dla Ciebie niczym ani nowym, ani niezrozumiałym. We Wsporniku omawiam te z nich, które odgrywają najważniejszą rolę w procesie zawierania umów, czyli kształtowania warunków Twoich transakcji. Natomiast w niniejszej sekcji dowiesz się, gdzie dokładnie w Kodeksie cywilnym znaleźć regulacje dotyczące procesu kontraktowania i jak ustalić, jakie inne przepisy kodeksowe, specyficzne dla Twojej transakcji, będziesz musiał (lub mógł) uwzględnić w Twojej umowie.

Regulacje kodeksowe
Regulacje kodeksowe

Spis podsekcji

 • Regulacje kontraktowe w Kodeksie cywilnym
 • Zasada swobody umów
 • Umowy nazwane
 • Zlecenie a usługa
 • Umowy nienazwane – usługi
 • Umowy nienazwane – inne niż usługa
 • Umowy nienazwane – rozwiązanie praktyczne