Reguły odpowiedzialności

Reguły odpowiedzialności

 • Kiedy odpowiesz za szkodę
 • Czy odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa się kumulują
 • Co to jest należyta staranność i rażące niedbalstwo
 • Kiedy zapłacisz mimo braku szkody lub niezależnie od jej wysokości
 • Czy możesz ograniczyć rodzaj lub wysokość szkód, za które odpowiadasz
 • Kto decyduje jak szkoda zostanie naprawiona
 • Czy można uzgodnić sposób kalkulacji odszkodowania
 • Czy winę można zastąpić regułą ryzyka
Reguły odpowiedzialności
Reguły odpowiedzialności

Jeżeli chcesz nauczyć się jak:

 • zauważyć w umowie zapisy, którymi Twój kontrahent rozszerza (zaostrza) Twoją odpowiedzialność lub ogranicza swoją, a także
 • na swoją korzyść takie rozwiązania wprowadzać do transakcji

– powinieneś znać kluczowe zasady rządzące odpowiedzialnością kontrahentów.

Przedstawiam je w niniejszej sekcji, omawiając to, co niezbędne, abyś wiedział, jakie masz pole manewru. Zawarte poniżej informacje uzmysłowią Ci w sposób obrazowy najważniejsze elementy, które kreują zakres odpowiedzialności transakcyjnej. Dzięki temu zrozumiesz, jak możesz na nią skutecznie wpływać i w pełni skorzystasz z sekcji: Ograniczenie ryzyk umownych, która pokazuje, jak w praktyce można modyfikować własną (lub kontrahenta) odpowiedzialność w ramach postanowień kontraktowych.

Spis podsekcji

 • Reżimy odpowiedzialności
 • Przesłanki odpowiedzialności
 • Zdarzenie
 • Szkoda
 • Związek przyczynowy
 • Zasady odpowiedzialności
 • Zasada winy
 • Zasada ryzyka
 • Zasada słuszności
 • Sposoby na zmianę odpowiedzialności