Forma umowy

Forma umowy

 • W jakiej formie można zawrzeć, aneksować i rozwiązać kontrakt
 • Czy podpis musi zawierać imię i być czytelny
 • Kiedy stosować parafę
 • Czy można mieć dwa podpisy
 • Czy skan umowy jest formą pisemną
 • Gdzie złożyć podpis
 • Czy załączniki należy podpisać
 • Co zrobić, gdy kontrahent potwierdza umowę i zmienia jej warunki
 • Dlaczego data pewna ma w najmie znaczenie
 • Jakie problemy generuje podpis elektroniczny
 • Czy umowa jest ważna po wygaśnięciu certyfikatu
 • Czy można podpisać umowę w różny sposób: pisemnie i elektronicznie
 • Jak ustalić skutki niewłaściwej formy i czy można je zmienić
Forma
Forma

Temat formy kontraktowej z reguły nie jest uznawany przez przedsiębiorców za kluczowy. W dobie Internetu część biznesów opiera się wyłącznie na transakcjach zawieranych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub stron internetowych. Jest to jak najbardziej prawidłowe. Niemniej w wielu sytuacjach zawarcie umowy w taki sposób jest niedopuszczalne lub ryzykowne. W tej sekcji znajdziesz informację nie tylko o tym, czego prawo wymaga, ale także z jakimi wątpliwościami mierzą się negocjatorzy. Niby proste problemy, niby oczywiste sytuacje – a jednak, chyba nie do końca tak jest – skoro sprawiają kłopoty w kontraktowej praktyce i są przedmiotem orzeczeń sądowych.

Spis podsekcji

 • Wybór formy
 • Forma konkludentna
 • Forma ustna
 • Forma pisemna
 • Forma pisemna kwalifikowana
 • Forma elektroniczna
 • Forma dokumentowa
 • Forma aktu notarialnego
 • Skutki zawarcia umowy w niewłaściwej formie
 • Ustalenie skutku niezachowania formy
 • Forma zmiany umowy
 • Forma rozwiązania kontraktu