Forma umowy

Forma umowy

 • W jakiej formie można zawrzeć, aneksować i rozwiązać kontrakt
 • Czy podpis musi zawierać imię i być czytelny
 • Czy skan umowy jest formą pisemną
 • Dlaczego data pewna ma w najmie znaczenie
 • Jakie problemy generuje podpis elektroniczny
 • Czy kontrahenci mogą podpisać umowę w różny sposób: pisemnie i elektronicznie
 • Jak ustalić skutki niewłaściwej formy
Forma
Forma

Temat formy kontraktowej z reguły nie jest uznawany przez przedsiębiorców za kluczowy. W dobie Internetu wiele biznesów opiera się wyłącznie na transakcjach zawieranych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub stron internetowych. I jest to jak najbardziej prawidłowe. Niemniej w wielu sytuacjach zawarcie umowy w taki sposób okaże się nieakceptowalne, niedopuszczalne lub ryzykowne. Warto zatem znać problematykę formy kontraktowej, aby rozumieć, w jakich okolicznościach będzie mieć ona dla Ciebie istotne znaczenie, a kiedy drugorzędny charakter. A w szczególności powinieneś wiedzieć, jak rozumieć przepisy prawa i gdzie szukać formy wymaganej dla Twojej transakcji.

Spis podsekcji

 • Wybór formy
 • Forma konkludentna
 • Forma ustna
 • Forma pisemna
 • Forma elektroniczna
 • Forma dokumentowa
 • Forma aktu notarialnego
 • Skutki zawarcia umowy w niewłaściwej formie
 • Ustalenie skutku niezachowania formy
 • Forma zmiany umowy
 • Forma rozwiązania kontraktu