[+] Prawo autorskie

[+] Prawo autorskie

 • Czy pomysł podlega ochronie
 • Jak „nabyć” prawa osobiste, mimo że nie można ich zbyć
 • Kiedy pola eksploatacji są krytyczne
 • W jaki sposób przenieść autorskie prawa majątkowe
 • Jak wynegocjować prawa na wszystkich polach eksploatacji
 • W jaki sposób zabezpieczyć się przed rozwiązaniem licencji
 • Który rodzaj licencji negocjować
 • Kiedy można wprowadzić zmiany do utworu
 • Dlaczego prawa zależne są ważne
 • Jak ustalić wynagrodzenie, aby nie zapłacić wielokrotnie za to samo
 • Kiedy pracodawca musi pomyśleć o prawach autorskich
 • Jakie formy oprogramowania podlegają ochronie
Prawa autorskie
Prawa autorskie

Prawo autorskie to temat bardzo aktualny i ważny, ale nieco zdemonizowany, prawdopodobnie dlatego, że nie zawsze jest dobrze rozumiany. Warto zatem, abyś wiedział, „o co naprawdę w prawach autorskich chodzi” i rozumiał, czy prawa autorskie potrzebujesz nabyć lub zatrzymać oraz jakie masz opcje. Od tego, co ustalisz, z reguły zależeć będzie nie tylko zakres Twoich uprawnień, ale także wysokość wynagrodzenia, którego możesz zażądać lub które będziesz musiał zapłacić.

Regulacje prawnoautorskie są wielowątkową dziedziną prawa, dlatego skoncentrowałam się na kwestiach w moim przekonaniu najważniejszych i budzących szczególnie dużo wątpliwości na etapie negocjowania kontraktów. Moim celem jest, abyś zrozumiał:

 • co jest istotą praw autorskich;
 • o czym powinieneś pomyśleć;
 • z jakimi problemami się spotkasz;
 • jakie masz opcje do wyboru;
 • które rozwiązania warto negocjować oraz
 • w jaki sposób skonstruować zapisy kontraktowe

– bez względu na to, czy prawa autorskie nabywasz, czy też ich udzielasz.

Jest to moim zdaniem wiedza kluczowa dla prowadzenia jakichkolwiek negocjacji w tym zakresie.

Spis podsekcji

 • Utwór
 • Prawa osobiste
 • Prawa majątkowe i pola eksploatacji
 • Transfer praw majątkowych
 • Istota licencji
 • Licencja na czas nieokreślony
 • Licencja wyłączna i sublicencja
 • Przeniesienie a licencja
 • Oznaczanie pól eksploatacji
 • Wszystkie pola eksploatacji
 • Przyszłe pola eksploatacji
 • Nabycie wszystkich nowych utworów
 • Zmiana dzieła
 • Prawa zależne
 • Wynagrodzenie
 • Utwory pracownicze
 • Oprogramowanie