[+] Prawo autorskie

[+] Prawo autorskie

 • Co to jest utwór i co zrobić, gdy nie wiesz, czy rzeczywiście powstanie
 • Czy pomysł podlega ochronie
 • Jak „nabyć” prawa osobiste, mimo że nie można ich zbyć
 • Kiedy pola eksploatacji są krytyczne – co dzieje się, gdy ich nie ma
 • Jak zabezpieczyć sobie przyszłe pola
 • W jaki sposób przenieść prawa majątkowe
 • Jak wynegocjować wszystkie pola eksploatacji
 • Jak ochronić się przed rozwiązaniem licencji
 • Który rodzaj licencji negocjować
 • Kiedy można bez formalności wprowadzić zmiany do utworu, a kiedy konieczna jest zgoda
 • Dlaczego prawa zależne są ważne i jak sobie je zagwarantować
 • Jak ustalić wynagrodzenie, aby nie zapłacić wielokrotnie za to samo – 5 zasad
 • Kiedy pracodawca musi pomyśleć o prawach autorskich
 • Jakie formy oprogramowania podlegają ochronie
Prawa autorskie
Prawa autorskie

Prawo autorskie to temat bardzo aktualny i ważny, ale nieco zdemonizowany, prawdopodobnie dlatego, że nie zawsze jest dobrze rozumiany. W tej sekcji tłumaczę „o co naprawdę w prawach autorskich chodzi” i pokazuję, z jakich opcji można skorzystać – co działa w praktyce, a gdzie pojawiają się wątpliwości.

Regulacje prawnoautorskie są wielopłaszczyznowe, dlatego skoncentrowałam się na kwestiach najważniejszych i budzących szczególnie dużo wątpliwości na etapie negocjowania umowy. Pokazuję:

 • o czym warto pomyśleć;
 • z jakimi problemami się spotkasz;
 • jakie masz opcje do wyboru;
 • które rozwiązania warto negocjować oraz
 • w jaki sposób pisać zapisy kontraktowe

– bez względu na to, czy prawa autorskie nabywasz, czy też ich udzielasz.

Jest to moim zdaniem wiedza kluczowa dla prowadzenia jakichkolwiek negocjacji w tym zakresie. Nie mam wątpliwości, że po przeczytaniu tej sekcji, będziesz dokładnie wiedział, co chcesz osiągnąć w swoich umowach.

Spis podsekcji

 • Utwór
 • Prawa osobiste
 • Prawa majątkowe i pola eksploatacji
 • Transfer praw majątkowych
 • Istota licencji
 • Licencja na czas nieokreślony
 • Licencja wyłączna i sublicencja
 • Przeniesienie a licencja
 • Oznaczanie pól eksploatacji
 • Wszystkie pola eksploatacji
 • Przyszłe pola eksploatacji
 • Nabycie wszystkich nowych utworów
 • Zmiana dzieła
 • Prawa zależne
 • Wynagrodzenie
 • Utwory pracownicze
 • Oprogramowanie