[++] Pełnomocnicy

[++] Pełnomocnicy

 • Dlaczego rodzaj pełnomocnictwa ma znaczenie
 • Jak ustanowić pełnomocnika substytucyjnego
 • Jakiego pełnomocnictwa nie można udzielić
 • Jak działa upoważnienie udzielone kilku osobom
 • Kiedy pełnomocnik może zawrzeć umowę z samym sobą
 • Jak sprawdzić prokurenta
 • W jaki sposób zweryfikować pełnomocnictwo
 • Jak oznaczyć pełnomocnika w kontrakcie
Pełnomocnik
Pełnomocnik

W niektórych sytuacjach kontrahenci (tzw. mocodawcy) nie mogą zawrzeć umowy osobiście i są zmuszeni posłużyć się pełnomocnikiem, czyli osobą, która działa w ich imieniu i której zachowanie ma bezpośrednie przełożenie na ich sytuację prawną. To znaczy kontrakt zawarty przez pełnomocnika (w ramach ważnego upoważnienia) ma takie same konsekwencje dla mocodawcy jak umowa, do której przystąpił osobiście.

W większych organizacjach działanie za pomocą pełnomocników jest standardem. Osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorców nie zawsze są dostępne lub po prostu, w wypadku zawierania umów na masową skalę, nie chcą lub nie są w stanie robić tego osobiście. Niekiedy szczególne okoliczności zmuszają stronę do podpisania umowy przez pełnomocnika, a czasami po prostu wynika to ze struktury biznesu, zakresu obowiązków lub kompetencji pracowników danej organizacji.

Niezależnie od powodu pojawienia się pełnomocnika w transakcji i bez względu na to, czy sam planujesz podpisać umowę przy udziale przedstawiciela, czy też Twój kontrahent chce to zrobić – powinieneś znać reguły rządzące tym procesem. Jest to konieczne, jeżeli chcesz mieć pewność, że zawierasz umowę z uprawnioną osobą lub sam udzielasz pełnomocnictwa w prawidłowy sposób.

Spis podsekcji

 • Zakres i rodzaje pełnomocnictwa
 • Okres obowiązywania
 • Forma pełnomocnictwa
 • Pełnomocnik substytucyjny
 • Wielość pełnomocników
 • Zawarcie umowy z samym sobą
 • Działanie w lokalu przedsiębiorstwa
 • Prokurent
 • 10 poziomów weryfikacji pełnomocnictwa
 • Klauzula pełnomocnictwa