[++] Pełnomocnicy

[++] Pełnomocnicy

 • Dlaczego rodzaj pełnomocnictwa ma znaczenie
 • Co to jest zwykły zarząd
 • Jak ustanowić pełnomocnika substytucyjnego
 • Jakiego pełnomocnictwa nie można udzielić
 • Jak działa upoważnienie udzielone kilku osobom
 • Czy zawsze można odwołać pełnomocnictwo
 • Kiedy pełnomocnik może zawrzeć umowę z samym sobą
 • W jakiej formie ustanowić pełnomocnika
 • Jak sprawdzić prokurenta
 • Jak oznaczyć pełnomocnika w kontrakcie
 • W jaki sposób sprawdzić pełnomocnictwo – 10 poziomów weryfikacji
Pełnomocnik
Pełnomocnik

W niektórych sytuacjach kontrahenci (mocodawcy) nie mogą zawrzeć umowy osobiście i są zmuszeni posłużyć się pełnomocnikiem, czyli osobą, która działa w ich imieniu i której zachowanie ma bezpośrednie przełożenie na ich sytuację prawną. W większych organizacjach działanie za pomocą pełnomocników jest standardem. Osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorców nie zawsze są dostępne lub po prostu, w wypadku zawierania umów na masową skalę, nie chcą lub nie są w stanie robić tego osobiście. Niekiedy także szczególne okoliczności zmuszają stronę do podpisania umowy przez pełnomocnika, a czasami po prostu wynika to ze struktury biznesu, zakresu obowiązków lub kompetencji pracowników danej organizacji.

Niezależnie od powodu pojawienia się pełnomocnika w transakcji i bez względu na to, czy sam planujesz podpisać umowę przy udziale przedstawiciela, czy też Twój kontrahent chce to zrobić – musisz mieć pewność, że zawierasz umowę z uprawnioną osobą lub sam udzielasz pełnomocnictwa w prawidłowy sposób. Ta sekcja mówi o tym, o czym warto pomyśleć i pokazuje, jak to sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić.

Spis podsekcji

 • Zakres i rodzaje pełnomocnictwa
 • Okres obowiązywania
 • Forma pełnomocnictwa
 • Pełnomocnik substytucyjny
 • Wielość pełnomocników
 • Zawarcie umowy z samym sobą
 • Działanie w lokalu przedsiębiorstwa
 • Prokurent
 • 10 poziomów weryfikacji pełnomocnictwa
 • Klauzula pełnomocnictwa