[++] Pełnomocnicy

[++] Pełnomocnicy

 • O czym warto rozstrzygnąć w pełnomocnictwie
 • Dlaczego rodzaj pełnomocnictwa ma znaczenie
 • Co to jest zwykły zarząd
 • Czy można udzielić pełnomocnictwa do wszystkich umów
 • Jakiego pełnomocnictwa wymaga umowa z zapisem na sąd polubowny
 • Jak ustanowić pełnomocnika substytucyjnego i kiedy można to zrobić
 • Czy substytucja wygasa razem z pełnomocnictwem głównym
 • Jakiego pełnomocnictwa nie można udzielić
 • Jak działa upoważnienie dla kilku osób
 • Czy można odwołać pełnomocnictwo na czas określony
 • Kiedy pełnomocnik może zawrzeć umowę z samym sobą
 • W jakiej formie sporządzić pełnomocnictwo
 • Kto, jak i na jakich warunkach, może udzielić prokury
 • Jakich umów nie może zawrzeć prokurent
 • Jak oznaczyć pełnomocnika w kontrakcie
 • W jaki sposób sprawdzić pełnomocnictwo – 10 poziomów weryfikacji
Pełnomocnik
Pełnomocnik

Niekiedy kontrahenci (mocodawcy) nie mogą zawrzeć umowy osobiście i są zmuszeni posłużyć się pełnomocnikiem – osobą, która działa w ich imieniu i której zachowanie ma bezpośrednie przełożenie na ich sytuację prawną. W większych organizacjach działanie za pomocą pełnomocników jest standardem. Reprezentanci przedsiębiorców nie zawsze są dostępni lub po prostu, w wypadku zawierania umów na masową skalę, nie chcą lub nie są w stanie robić tego osobiście. Niekiedy szczególne okoliczności zmuszają stronę do podpisania umowy przez pełnomocnika, a czasami po prostu wynika to ze struktury biznesu, zakresu obowiązków lub kompetencji pracowników danej organizacji.

Niezależnie od powodu pojawienia się pełnomocnika w transakcji i bez względu na to, czy sam planujesz podpisać umowę przy udziale przedstawiciela, czy też Twój kontrahent chce to zrobić – musisz mieć pewność, że do umowy przystępuje właściwa osoba. W tej sekcji mówię, o czym warto pomyśleć i pokazuję, jak sprawnie i bezpiecznie zawrzeć taką transakcję.

Spis podsekcji

 • Zakres i rodzaje pełnomocnictwa
 • Okres obowiązywania
 • Forma pełnomocnictwa
 • Pełnomocnik substytucyjny
 • Wielość pełnomocników
 • Zawarcie umowy z samym sobą
 • Działanie w lokalu przedsiębiorstwa
 • Prokurent
 • 10 poziomów weryfikacji pełnomocnictwa
 • Klauzula pełnomocnictwa