Standardowe wzory

Standardowe wzory

 • Po co kontrahentom wzorzec umowny
 • Kiedy jest wiążący
 • Co zrobić, gdy druga strona doręcza Ci go
 • W jaki sposób wzorzec negocjować
 • Jak zabezpieczyć się przed nim
 • Kiedy można wzorzec jednostronnie zmienić
 • Jak sporządzić własny wzorzec umowny
OWU
OWU

Wiele podmiotów, w szczególności przedsiębiorcy posiadający kluczową pozycję na rynku w danej branży, opracowuje własne ogólne wzorce umowne, takie jak: wzory umów, ogólne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, regulaminy, formularze, procedury, tabele itp. (we Wsporniku nazywane: OWU) i narzuca je swoim kontrahentom. Czasem komunikują oni wprost lub w sposób zawoalowany, że są to dokumenty nienegocjowalne. Zdarza się także, że dokument OWU jest doręczany dopiero na etapie podpisywania umowy jako jej „standardowy oraz niemodyfikowalny” załącznik. Jeśli współpracujesz lub prowadzisz negocjacje z podmiotem, który próbuje Cię zmusić do akceptacji swoich OWU, powinieneś wiedzieć: czym one są, jakie mają dla Ciebie konsekwencje i jak możesz z nimi postąpić. A jeśli sam posługujesz się OWU? Warto, abyś rozumiał: jak je dostarczyć, aby wiązały one drugą stronę i czego nie powinieneś robić.

Spis podsekcji

 • Istota OWU
 • Związanie OWU
 • Zmiana OWU
 • Walka na OWU
 • Negocjacje OWU
 • Sporządzenie własnego OWU