Standardowe wzory

Standardowe wzory

 • Dlaczego nie zawsze wiadomo czy dokument ma status OWU
 • Kiedy OWU wiążą
 • Co zrobić, gdy druga strona doręcza je
 • Dlaczego nie zawsze umowa ma pierwszeństwo
 • Kiedy wiążą OWU ogłoszone na stronie internetowej
 • W jaki sposób OWU negocjować
 • Jak zabezpieczyć się przed OWU
 • Kiedy można OWU zmienić w trakcie umowy
 • Kto wygrywa walkę na OWU
 • Jak sporządzić własne OWU
OWU
OWU

Wiele podmiotów, w szczególności przedsiębiorcy posiadający kluczową pozycję na rynku, opracowuje własne ogólne wzorce umowne, takie jak: szablony umów, ogólne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, regulaminy, formularze, instrukcje, taryfy, procedury, tabele itp. (we Wsporniku nazywane: OWU) i narzuca je swoim kontrahentom. Czasem komunikują wprost lub w sposób zawoalowany, że są to dokumenty nienegocjowalne.

Choć wykorzystywanie OWU jest standardem w wielu branżach, to prawnicy nie są zgodni, dlaczego wiążą (skoro kontrahenci nie wyrazili na nie zgody) i czy są równoprawnym elementem umowy.

A negocjatorzy?

Muszą sobie radzić z tym problemem, bo w praktyce pojawia się wiele pytań. Na przykład:

 • Czy jedna klauzula standardowo stosowana ze wszystkimi klientami może mieć status OWU, a jeśli nie – to jak obszerny musi to być dokument?
 • Czy zmiana OWU na skutek negocjacji powoduje, że ten dokument traci swój specyficzny status, a jeśli tak jest – to czy każda, nawet najdrobniejsza, modyfikacja wywoła taki skutek?

Wszystkie te wątpliwości mają bezpośredni wpływ na to, jak należy w negocjacjach postąpić. W tej sekcji znajdziesz moją podpowiedź, co w praktyce opłaca się zrobić.

Spis podsekcji

 • Istota OWU
 • Związanie OWU
 • Zmiana OWU
 • Walka na OWU
 • Negocjacje OWU
 • Sporządzenie własnego OWU