Oznaczenie kontrahentów

Oznaczenie kontrahentów

 • Jak zapisać dane stron umowy
 • Które informacje są ważne
 • Dlaczego warto ustalić status osoby fizycznej w umowie
 • Czym jest firma i jak ją zapisać – osoby fizyczne i spółki
 • Kiedy wymagana jest zgoda małżonka
 • Co się wydarzy, gdy jej nie udzieli
 • Dlaczego warto mieć zgodę małżonka, gdy nie jest konieczna
 • Kto może zawierać kontrakty w imieniu spółek handlowych – rodzaje spółek
 • Czym jest KRS oraz CEIDG i jak sprawdzić w nich drugą stronę
 • Kiedy warto postarać się o zgodę osoby trzeciej lub organu na zawarcie transakcji
Oznaczenie kontrahentów
Oznaczenie kontrahentów

Mogłoby się wydawać, że skoro zapisy zawierające oznaczenie stron usytuowane są na samym początku umowy, to także rozmowy na temat tego: kto i w jaki sposób reprezentuje kontrahentów, powinny otwierać negocjacje. Tak jednak nie jest. W praktyce informacje na temat stron i ich reprezentantów wprowadza się do dokumentu dopiero wtedy, gdy umowa jest zamknięta. Nierzadko robi się to bez głębszej refleksji, traktując jako czynność czysto techniczną oraz banalną. Dlatego czasem okazuje się, że kontrakt podpisała osoba, która nie jest do tego uprawniona lub w ogóle nie wiadomo, kto go zawarł.

O ile u notariusza, w urzędzie czy w sądzie legitymowanie się dowodem osobistym, pełnomocnictwem czy dokumentami korporacyjnymi jest powszechnie akceptowane, o tyle gdy podpisuje się umowę w warunkach biznesowych, niekiedy prośba o te same dane wydaje się kontrahentom niestosowna lub krępująca: „no bo przecież się znamy”, „mamy do siebie zaufanie” lub „nie wypada”. W żadnym wypadku nie ulegaj tej presji. Dbaj nie tylko o to, co podpisujesz, ale także dołóż starań, aby mieć pewność, że ten, kto zawiera z Tobą umowę, może to skutecznie zrobić. Jednocześnie wykaż zrozumienie dla próśb Twojego kontrahenta o dostarczenie informacji, pozwalających zweryfikować Twoje uprawnienie do zawarcia transakcji. Świadczy to o jego profesjonalizmie, a nie o braku zaufania do Ciebie.

Spis podsekcji

 • Zawarcie umowy z osobą fizyczną
 • Jednoosobowy przedsiębiorca
 • CEIDG
 • Konsument
 • Zgoda małżonka
 • Zawarcie umowy ze spółką prawa handlowego
 • Rodzaje spółek
 • KRS
 • Dane spółek ujawniane w kontraktach
 • Sposób reprezentacji
 • Zgoda wspólników i organów spółki na zawarcie umowy