Oznaczenie kontrahentów

Oznaczenie kontrahentów

 • Jak zapisać dane stron umowy
 • Dlaczego warto ustalić status kontrahenta-osoby fizycznej
 • Kto może zawierać kontrakty w imieniu spółek handlowych
 • Czym jest KRS oraz CEIDG i jak dzięki nim możesz sprawdzić drugą stronę
 • Kiedy warto postarać się o zgodę małżonka, osoby trzeciej lub organu na zawarcie transakcji
Oznaczenie kontrahentów
Oznaczenie kontrahentów

Wydawać by się mogło, że skoro zapisy zawierające oznaczenie stron w umowie usytuowane są na samym jej początku, to także rozmowy na temat tego kto i w jaki sposób reprezentuje kontrahentów, powinny otwierać negocjacje. Tak jednak się nie dzieje. W praktyce informacje na temat stron i ich reprezentantów uzupełnia się w tekście kontraktu dopiero wtedy, gdy warunki transakcji zostają ostatecznie ustalone. Nierzadko bez głębszej refleksji wpisuje się do umowy dane kontrahentów, traktując to jako czynność czysto techniczną oraz banalną. Dlatego czasem okazuje się, że kontrakt podpisała osoba, która nie jest do tego uprawniona lub w ogóle nie wiadomo, kto go zawarł.

O ile u notariusza, w urzędzie czy w sądzie legitymowanie się dowodem osobistym, pełnomocnictwem czy dokumentami korporacyjnymi jest powszechnie akceptowalne, o tyle gdy podpisuje się umowę w warunkach biznesowych, niekiedy prośba o te same dane wydaje się kontrahentom niestosowna lub krępująca: „no bo przecież się znamy”, „mamy do siebie zaufanie” lub „nie wypada”. W żadnym wypadku nie ulegaj tej presji. Dbaj nie tylko o to, co podpisujesz, ale także dołóż starań, aby mieć pewność, że ten, kto zawiera z Tobą umowę, może to skutecznie zrobić. Natomiast ze swojej strony wykaż także zrozumienie dla próśb Twojego kontrahenta o dostarczenie informacji i dokumentów pozwalających zweryfikować Twoją tożsamość i uprawnienie do zawarcia transakcji. Świadczy to o jego profesjonalizmie, a nie o braku zaufania do Ciebie.

W tej sekcji znajdziesz zasady, które dobrze jest znać i stosować, podpisując kontrakty. Zrozumiesz dzięki nim, jakich danych warto wymagać w procesie zawierania transakcji oraz jakich informacji Twój kontrahent może oczekiwać od Ciebie. Dowiesz się także, dlaczego oznaczenie strony w umowie powinno przybrać określony kształt i jak zadbać, aby obaj kontrahenci zostali prawidłowo zidentyfikowani w zapisach kontraktowych.

Spis podsekcji

 • Zawarcie umowy z osobą fizyczną
 • Jednoosobowy przedsiębiorca
 • CEIDG
 • Konsument
 • Zgoda małżonka
 • Zawarcie umowy ze spółką prawa handlowego
 • Rodzaje spółek
 • KRS
 • Dane spółek ujawniane w kontraktach
 • Sposób reprezentacji
 • Zgoda wspólników i organów spółki na zawarcie umowy