Oznaczenie kontrahentów

Oznaczenie kontrahentów

 • Jak napisać komparycję umowy
 • Które informacje o kontrahencie są ważne
 • Dlaczego warto ustalić status osoby fizycznej
 • Co firma mówi o przedsiębiorcy
 • Kiedy zgoda małżonka jest konieczna
 • Co się zdarzy, gdy jej nie udzieli
 • Dlaczego warto zabiegać o nieobowiązkową zgodę
 • Kto i w jaki sposób reprezentuje spółki
 • Jak zweryfikować w KRS oraz CEIDG drugą stronę
 • Kiedy warto zdobyć zgodę osoby trzeciej lub organu
Oznaczenie kontrahentów
Oznaczenie kontrahentów

Skoro informacja o kontrahencie (tzw. komparycja umowy) pojawia się standardowo na samym początku kontraktu, to można by zakładać, że także rozmowy o tym: kto i w jaki sposób reprezentuje strony – powinny otwierać negocjacje. Tak jednak nie jest. W praktyce takie dane wpisuje się dopiero wtedy, gdy umowa jest zamknięta. Nierzadko robi się to bez głębszej refleksji, traktując jako czynność czysto techniczną i banalną – dlatego czasem okazuje się, że kontrakt podpisała osoba, która nie jest do tego uprawniona lub w ogóle nie wiadomo, kto go zawarł.

O ile u notariusza, w urzędzie czy w sądzie legitymowanie się dowodem osobistym, pełnomocnictwem czy dokumentami korporacyjnymi jest powszechnie akceptowane, o tyle gdy podpisuje się umowę w warunkach biznesowych, niekiedy prośba o te same dane wydaje się kontrahentom niestosowna lub krępująca: „no bo przecież się znamy”, „mamy do siebie zaufanie” lub „nie wypada”. W żadnym wypadku nie ulegaj tej presji. Dbaj nie tylko o to, co podpisujesz, ale także dołóż starań, aby zyskać pewność, że ten, kto zawiera z Tobą umowę, może to skutecznie zrobić. Jednocześnie wykaż zrozumienie dla próśb kontrahenta o dostarczenie informacji, pozwalających zweryfikować Twoje uprawnienie do zawarcia transakcji. Świadczy to o jego profesjonalizmie, a nie o braku zaufania do Ciebie.

Spis podsekcji

 • Zawarcie umowy z osobą fizyczną
 • Jednoosobowy przedsiębiorca
 • CEIDG
 • Konsument
 • Zgoda małżonka
 • Zawarcie umowy ze spółką prawa handlowego
 • Rodzaje spółek
 • KRS
 • Dane spółek ujawniane w kontraktach
 • Sposób reprezentacji
 • Zgoda wspólników i organów spółki na zawarcie umowy