Odsetki

Odsetki

 • Które odsetki stosuje się do Twojej umowy
 • Jaka jest ich wysokość
 • Co to jest transakcja handlowa
 • Kiedy zapłacisz odsetki pomimo tego, że nie ma opóźnienia
 • Kiedy zapis o odsetkach musisz wprowadzić do kontraktu
 • Czy można żądać odsetek od odsetek
 • Jak i kiedy możesz wyłączyć lub ograniczyć odsetki lub podwyższyć ich wysokość
 • Czy odsetki to jedyna rekompensata za nieterminową zapłatę
 • Jak napisać elastyczną klauzulę odsetkową
Odsetki
Odsetki

Odsetki są pojęciem, które towarzyszy nam w życiu prywatnym i w biznesie. Ich istota, funkcja i mechanizm działania wydają się oczywiste. Jeśli jednak zaczniesz je analizować w ramach Twojej transakcji, to prawdopodobnie pojawi się wątpliwość. Na przykład:

 • czy wprowadzenie do umowy zapisu o odsetkach jest rzeczywiście ustępstwem drugiej strony na Twoją rzecz, czy też jej obowiązkiem – a może nie ma to w ogóle żadnego znaczenia i nie warto koncentrować uwagi na tym zagadnieniu?
 • które odsetki mają zastosowanie do Twojej umowy?
 • czy możesz ustalić dowolną wysokość odsetek lub zmusić Twojego kontrahenta, aby z nich zrezygnował?
 • czy oprócz odsetek możesz zażądać odszkodowania za nieterminową płatność?
 • dlaczego niekiedy musisz zapłacić odsetki, choć nie nadszedł jeszcze termin zapłaty?

Odpowiedź na powyższe pytania jest ważna, bo pomoże Ci umieścić „kwestię odsetkową” na odpowiednim miejscu w hierarchii spraw do uzgodnienia z Twoim kontrahentem. A przede wszystkim pozwoli Ci ustalić, czy chcesz w ogóle poruszać ten temat w trakcie negocjacji.

Spis podsekcji

 • Funkcje odsetek
 • Odsetki kapitałowe
 • Odsetki z tytułu opóźnienia
 • Kara za długi termin zapłaty
 • Zestawienie wysokości odsetek
 • Zrzeczenie się odsetek z tytułu opóźnienia lub kary za długi termin zapłaty
 • Odsetki a odszkodowanie
 • Zapłata odsetek od odsetek
 • Klauzule odsetkowe