Zawieszenie wykonania

Zawieszenie wykonania

  • O czym warto pomyśleć, negocjując zawieszenie
  • Jakie konsekwencje zawieszenia przewidzieć
  • Jak zapisać taką klauzulę
  • W jaki sposób analizować zawieszenie
  • Jak wykorzystać zawieszenie w klauzulach zapłaty

Prawo przewiduje sytuacje, w których można wstrzymać wykonanie kontraktu, ale uprawnienie to przysługuje kontrahentom tylko w wyjątkowych wypadkach. Nie można tego zrobić w każdych okolicznościach, gdy przemawiają za tym biznesowy interes czy sytuacja losowa. Niemniej w ramach swobody umów można uzgodnić prawo do zawieszenia kontraktu, przy czym konieczna jest zgoda obu stron na takie rozwiązanie. W praktyce, gdy w projekcie umowy pojawia się zapis o zawieszeniu, bywa jednozdaniowy i lakoniczny. Nie wiadomo ile razy, w jaki sposób i na jak długo można z tego prawa skorzystać, jakie będą jego skutki i co wydarzy się, gdy realizacja kontraktu nie będzie podjęta.

W tej sekcji dowiesz się, jak zapis o zawieszeniu negocjować i jak zabezpieczyć swoje interesy, gdy Twój kontrahent narzuca Ci takie rozwiązanie.

Zawieszenie
Zawieszenie

Spis podsekcji

  • Konsekwencje zawieszenia
  • Regulacje kontraktowe – zakres negocjacji