Warunek

Warunek

  • Co jest, a co nie jest warunkiem
  • Jakie są jego skutki
  • Czy warunek ma moc wsteczną
  • Jak prawidłowo zastrzec warunek w umowie
  • Dlaczego warto ograniczyć go terminem
Warunek
Warunek

W języku prawnym warunek ma nieco inne znaczenie niż to, które przypisujemy mu w języku potocznym. To znaczy jest postanowieniem umownym, które uzależnia los całej transakcji lub niektórych jej postanowień od zdarzenia niepewnego i przyszłego. Dzięki warunkowi strony mają daleko zakrojoną elastyczność w kształtowaniu swoich relacji kontraktowych i możliwość zawarcia umowy bez zbędnego ryzyka. Mają bowiem możliwość uwzględnienia okoliczności, które mogą (ale nie muszą) zaistnieć dopiero w przyszłości, a są dla kontrahentów istotne. Bez których nie chcą, aby umowa była realizowana.Art. 89 Kodeksu cywilnegoZ zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunek).

Zachęcam Cię zatem do stosowania tej konstrukcji wszędzie tam, gdzie zadziała ona na Twoją korzyść i zabezpieczy Twoje interesy. Musisz jednak wiedzieć, kiedy spełni ona swoją funkcję, a przede wszystkim zrozumieć, co stanowi warunek, a co nigdy warunkiem nie będzie.

Spis podsekcji

  • Istota warunku
  • Podział warunków
  • Brak skutku wstecznego
  • Warunek niemożliwy
  • Warunek ograniczony terminem