Warunek

Warunek

 • Co jest, a co nie jest warunkiem
 • Jakie są jego skutki
 • Czym różnią się warunki alternatywne od kumulatywnych
 • Jakich warunków nie można stosować
 • Czym różni się warunek zawieszający od rozwiązującego
 • Czy warunek ma moc wsteczną
 • Jak opisać warunek
 • Dlaczego warto ograniczyć go terminem
 • Czy zachowanie kontrahenta może być warunkiem
Warunek
Warunek

W języku prawnym warunek ma nieco inne znaczenie niż to, które przypisujemy mu w języku potocznym. Jest postanowieniem, które uzależnia los transakcji (lub niektórych jej postanowień) od niepewnego i przyszłego zdarzenia. Dzięki warunkowi strony mają daleko zakrojoną elastyczność w kształtowaniu swoich relacji kontraktowych i możliwość zawarcia umowy bez zbędnego ryzyka – bo mogą uwzględnić okoliczności, które są dla nich istotne. Bez których nie chcą, aby umowa była realizowana.Art. 89 Kodeksu cywilnegoZ zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunek).

Zachęcam Cię do stosowania tej konstrukcji wszędzie tam, gdzie zadziała na Twoją korzyść i zabezpieczy Twoje interesy – aby jednak spełniła swoją funkcję, warto rozważyć, jak ją wynegocjować i w jakim wariancie zastosować.

Spis podsekcji

 • Istota warunku
 • Podział warunków
 • Brak skutku wstecznego
 • Warunek niemożliwy
 • Warunek ograniczony terminem