Zadatek i zaliczka

Zadatek i zaliczka

 • Czym różni się zadatek od zaliczki i jakie są ich skutki
 • Czy muszą mieć formę pieniężną
 • Jaka jest maksymalna wysokość zadatku
 • Czy zadatek wyłącza prawo do odszkodowania
 • Jaki jest termin zapłaty zadatku
 • Kiedy zadatek i zaliczka zostaną zwrócone
Zadatek
Zadatek

Zadatek i zaliczka to z reguły kwoty pieniężne przekazywane w związku z zawarciem umowy, czyli swoista „przedpłata”. Dokonując zapłaty, strony nie zawsze jednak przywiązują wagę do tego, co ustalane jest w postanowieniach kontraktowych. To znaczy: czy płacą należność tytułem zadatku, czy też zaliczki. A ma to kolosalne znaczenie w praktyce. Dlatego warto wiedzieć, dlaczego tak jest oraz w jaki sposób i kiedy, korzystać z tych rozwiązań kontraktowych. Powinieneś też zdawać sobie sprawę, co się wydarzy, gdy dokonasz zapłaty i nie ustalisz, czy umawiasz się na zadatek, czy na zaliczkę.

Spis podsekcji

 • Istota zadatku
 • Zadatek a szkoda
 • Moment zapłaty zadatku
 • Wysokość zadatku
 • Zadatek a wina
 • Modyfikacja zadatku
 • Zaliczka
 • Brak rozstrzygnięcia o zadatku i zaliczce