Zadatek i zaliczka

Zadatek i zaliczka

 • Czym różni się zadatek od zaliczki i jakie są ich skutki
 • Czy muszą mieć formę pieniężną
 • Jaka jest maksymalna wysokość zadatku
 • Czy zadatek wyłącza prawo do odszkodowania
 • Jaki jest termin zapłaty zadatku
 • Czy wina i szkoda mają znaczenie
 • Kiedy zadatek i zaliczka zostaną zwrócone
 • Jak rozliczyć zaliczkę
 • Co wydarzy się, gdy nie wskażesz, z jakiego tytułu płacisz
 • Jak zabezpieczyć się na wypadek braku zapłaty
Zadatek
Zadatek

Zadatek i zaliczka to z reguły kwoty pieniężne przekazywane w związku z zawarciem umowy, czyli swoista „przedpłata”. Dokonując zapłaty, strony nie zawsze jednak przywiązują wagę, co ustalają w kontrakcie. Czy płacą tytułem zadatku, czy zaliczki. A w praktyce konsekwencje obu mechanizmów okazują się diametralnie różne. Dlatego warto wiedzieć:

 • dlaczego tak jest oraz w jaki sposób i kiedy, korzystać z tych rozwiązań kontraktowych,
 • co wydarzy się, gdy dokonasz zapłaty i nic na ten temat nie uzgodnisz,
 • kiedy zadatek uniemożliwia dochodzenie pełnego odszkodowania,
 • jaka jest jego maksymalna wysokość i termin zapłaty,
 • jak zabezpieczyć się, na wypadek braku płatności – czyli co ustalić, aby wycofać się z umowy szybko i bezboleśnie.

Spis podsekcji

 • Istota zadatku
 • Zadatek a szkoda
 • Moment zapłaty zadatku
 • Wysokość zadatku
 • Zadatek a wina
 • Modyfikacja zadatku
 • Zaliczka
 • Brak rozstrzygnięcia o zadatku i zaliczce
 • Ochrona przed brakiem płatności