Zamknięcie negocjacji

Zamknięcie negocjacji

  • Jak przygotować umowę do podpisu i bezpiecznie ją zawrzeć
  • Czy ma znaczenie, kto pierwszy podpisze kontrakt
  • Jak skorygować drobne błędy podpisanego oryginału
  • Co zrobić, gdy projekt rozpoczął się lub został wykonany przed podpisaniem umowy
Przygotowanie umowy do podpisu
Przygotowanie umowy do podpisu

Wynegocjowałeś umowę, osiągnąłeś sukces i co dalej?

Przede wszystkim powinieneś pamiętać, że zakończenie negocjacji to ustalenie treści nie tylko umowy głównej, ale także wszystkich jej załączników. Bez względu na to, jakiej wagi i jakiego rodzaju są to dokumenty. Niekiedy załączniki niosą najważniejszy bagaż biznesowy i uzgodnienie ich treści zajmuje sporo czasu. Dlatego warto o nich pamiętać w trakcie negocjacji i omawiać równolegle z umową. W ten sposób unikniesz pośpiechu i presji czasu, gdy kontrakt zostanie ustalony, ale treść załączników nadal będzie przedmiotem rozmów.

Zakładając, że wszystkie części umowy zostały uzgodnione, powinieneś ostatecznie zweryfikować jej postanowienia i przygotować kontrakt do podpisu. Takie ostatnie spojrzenie z dystansu na finalną wersję dokumentu pozwala uchwycić kwestie, które wcześniej nie zostały zauważone lub wymagają uzupełnienia. W tej sekcji dowiesz się, jak przeprowadzić ten proces.

Spis podsekcji

  • Przygotowanie umowy do podpisu
  • Procedura podpisywania
  • Ostatnie korekty
  • Moc wsteczna umowy