Wybór sądu i prawa

Wybór sądu i prawa

 • Czy warto stosować klauzulę negocjacyjną
 • Jakie ryzyko generuje zakaz wstrzymania wykonania
 • Który sąd rozstrzyga o sporze kontraktowym
 • W jaki sposób wybrać go w umowie
 • Jaki sąd można wskazać
 • Kiedy warto wybrać sąd arbitrażowy
 • Jak to zrobić
 • Jakiego pełnomocnictwa wymaga umowa z zapisem na sąd polubowny
 • Kiedy wybór prawa ma kluczowe znaczenie
 • Czemu klauzula kodeksowa nie zawsze ma sens

W umowie możesz, chociaż nie musisz, zdecydować o tym, w jakim miejscu prowadzone będzie postępowanie sądowe. Masz w ten sposób wpływ na tzw. właściwość miejscową sądu, która wyznacza kompetencję terytorialną organów sądowniczych. Jeśli pominiesz tę kwestię milczeniem, nic złego nie wydarzy się, bo do Twojej umowy automatycznie zastosowanie mieć będą ogólne regulacje kodeksowe. Dlatego nie będę Cię przekonywać o tym, że wybór sądu w zapisach kontraktowych ma kluczowe znaczenie. Mam świadomość, że jest wiele innych, ważnych problemów, które wymagają Twojej uwagi w trakcie negocjacji. Uważam jednak, że zawsze warto rozważyć scenariusze alternatywne, dlatego w tej sekcji omawiam dostępne dla kontrahentów opcje. Dowiesz się też, czy warto akceptować klauzulę negocjacyjną i godzić się na zakaz wstrzymania wykonania umowy – na wypadek sporu kontraktowego.

Sąd
Sąd

Spis podsekcji

 • Klauzula negocjacyjna
 • Zakaz wstrzymania umowy
 • Właściwość miejscowa sądu
 • Wybór sądu
 • Klauzula prorogacyjna
 • Zapis na sąd polubowny
 • Zalety sądu arbitrażowego
 • Wybór prawa
 • Klauzula kodeksowa