Wybór sądu i prawa

Wybór sądu i prawa

 • Który sąd rozstrzyga o sporze kontraktowym
 • W jaki sposób wybrać go w umowie
 • Jaki sąd można wskazać
 • W jakiej sytuacji warto skorzystać z sądu arbitrażowego
 • Kiedy wybór prawa ma kluczowe znaczenie

W umowie możesz, chociaż nie musisz, wprowadzić zapisy dotyczące wyboru sądu, który będzie rozstrzygał ewentualny spór wynikający z Twojego kontraktu. To znaczy, możesz zadecydować o tym, w jakim miejscu będzie prowadzone postępowanie sądowe. Masz w ten sposób wpływ na tzw. właściwość miejscową sądu, która wyznacza kompetencję terytorialną organów sądowniczych.

Jeśli w kontrakcie pominiesz tę kwestię milczeniem, nic złego się nie wydarzy, gdyż do Twojej transakcji automatycznie zastosowanie mieć będą ogólne regulacje kodeksowe. Dlatego nie będę Cię przekonywać o tym, że wybór sądu w zapisach kontraktowych ma dla Ciebie kluczowe znaczenie. Mam świadomość, że jest wiele innych, ważnych problemów, które wymagają Twojej uwagi w procesie negocjacji. Uważam jednak, że warto, abyś znał scenariusze alternatywne i wiedział co zrobić, gdy druga strona narzucać Ci będzie określone rozwiązanie. W tej sekcji poznasz zatem reguły kodeksowe oraz dodatkowe opcje, z których możesz skorzystać, aby chronić swoje interesy kontraktowe.

Sąd
Sąd

Spis podsekcji

 • Właściwość miejscowa sądu
 • Wybór sądu
 • Klauzula prorogacyjna
 • Zapis na sąd polubowny
 • Zalety sądu arbitrażowego
 • Wybór prawa