Siła wyższa

Siła wyższa

  • Jaki cel mają zapisy o sile wyższej
  • Kiedy mogą Ci pomóc, a kiedy ograniczą Twoje uprawnienia
  • Które postanowienia warto negocjować
  • Kiedy siła wyższa nie zwolni kontrahenta z odpowiedzialności

Nie mam wątpliwości, że nawet jeśli miałbyś problem ze stworzeniem formalnej definicji tego pojęcia, to „czujesz”, co stanowi siłę wyższą, a co nią nie jest. Oczywiście dla każdego termin ten będzie oznaczał trochę co innego. Podobnie jest wśród prawników. Wszyscy wiemy, o czym mówimy, ale problem polega na tym, że prawo nie wprowadza legalnej definicji pojęcia siły wyższej. Dlatego warto rozumieć, jak ujęcie tego terminu może wpłynąć na ograniczenie lub rozszerzenie Twojej odpowiedzialności i o jakie rozwiązania warto zabiegać w trakcie negocjacji.

Biznes nie zawsze przywiązuje wagę do zapisów o sile wyższej i koncentruje negocjacje na bardziej prawdopodobnych scenariuszach. Niemniej to, czego doświadczyliśmy w związku z pandemią koronawirusa, pokazuje, że klauzula o sile wyższej nie ma charakteru wyłącznie teoretycznego i warto jej poświęcić trochę negocjacyjnej uwagi.

Siła wyższa
Siła wyższa

Spis podsekcji

  • Istota siły wyższej
  • Zakres pojęcia siły wyższej
  • Odpowiedzialność za zdarzenia siły wyższej
  • Obowiązek informacyjny
  • Skutki siły wyższej i zachowanie się stron
  • Podjęcie realizacji umowy